Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Powięź naramienna

  Powięź naramienna (fascia deltoidea). M. naramienny jest pokryty na obu swych powierzchniach cienką powięzią. Powięź ta przyczepia się u góry do kości wzdłuż przyczepów m. naramiennego, poza tym łączy się z powięziami sąsiednich mięśni.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podłopatkowy

  M. podłopatkowy (m. subscapularis). Jest to mięsień szeroki, płaski, gruby, kształtu trójkątnego, sięgający od dołu podłopatkowego do końca bliższego kości ramiennej.

  Mięsień rozpoczyna się na powierzchni żebrowej łopatki i na powięzi podłopatkowej. Włókna biegną zbieżnie ku górze oraz do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień obły większy

  M. obły większy (m. teres major). Jest to mięsień nieco spłaszczony, czworokątny, silny i gruby, rozpięty między kątem dolnym łopatki a górną częścią trzonu kości ramiennej.

  M. obły większy rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki; poza tym włókna jego odchodzą od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień obły mniejszy

  M. obły mniejszy (m. teres minor). Jest to mięsień mały, walcowaty, biegnący wzdłuż brzegu dolnego m. podgrzebieniowego.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej brzegu bocznego łopatki, sięgając do jej szyjki, od powięzi podgrzebieniowej oraz przeważnie również od przegrody...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podgrzebieniowy

  M. podgrzebieniowy (ra. iiifraspincitus). Jest to mięsień spłaszczony, kształtu trójkątnego, wierzchołek leży na końcu bliższym kości ramiennej.

  Mięsień ten rozpoczyna się na dwóch trzecich częściach przyśrodkowych dołu podgrzebieniowego, na powięzi pokrywającej mięsień i przeważnie na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nadgrzebieniowy

  M. nadgrzebieniowy (ra. supraspinatus). Mięsień ten, położony w dole nadgrzebieniowym łopatki, kształtu trójkątnego, biegnie od tego dołu do końca bliższego kości ramiennej.

  M. nadgrzebieniowy rozpoczyna się w dole nadgrzebieniowym i na powięzi nadgrzebieniowej. Włókna biegną zbieżnie do boku i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień naramienny

  M. naramienny (ra. deltoideus, podobny do litery greckiej „delta ') jest największym i najbardziej powierzchownym mięśniem okolicy barku, kształtu trójkątnego, wierzchołkiem skierowany ku dołowi; jest on płaski, rynienkowato wygięty i stosunkowo gruby (do 2 cm).

  Mięsień ten rozpoczyna się włóknami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /4 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

  Kończyny powstają z wypustek przedniej ściany ciała w związku z tym wszystkie mięśnie kończyn, jak również nerwy kończyn, pochodzą z określonej liczby segmentów ściany ciała. U człowieka kończyna górna powstaje z 5 do 10 segmentu, dolna z 22 do 28. Ta segmentacja materiału twórczego zaciera...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /3 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź przyusznicza i powięź żwaczowa

  Powięź przyusznicza i powięź żwaczowa (fascia parotidea et fascia masseterica). Rozpoczynają się one w górze na bocznej powierzchni łuku jarzmowego; powięź żwaczowa pokrywa żwacz cienką, lecz mocną warstwą aż do jego przedniego brzegu; ku tyłowi przechodzi ona w powięź przyuszniczą, która...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź skroniowa

  Powięź skroniowa (fascia temporalis) zamyka dół skroniowy w komorę kostno-włóknistą, w której leży m. skroniowy. Jest to powięź bardzo mocna, rozpięta między łukiem jarzmowym a kresą skroniową górną. Rozpoczyna się ona wzdłuż tej kresy i tu łączy się z okostną. Powierzchnia wewnętrzna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt

Do góry