Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień dłoniowy długi

  ML dłoniowy długi (ra. palmaris longus) jest mięśniem wąskim, wrzecionowatym, położonym po stronie łokciowej poprzedniego; bardzo często nie występuje; biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego do troczka zginaczy.

  Mięsień ten rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka

  M. zginacz promieniowy nadgarstka (m. flexor carpi radialis), położony przyśrodkowo od poprzedniego, jest mięśniem wydłużonym, wrzecionowatym, w swej części górnej jest on mięśniowy, w dolnej — ścięgnisty; biegnie skośnie od nadkłykcia przyśrodkowego do II kości śródręcza.

  Mięsień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nawrotny obły

  M. nawrotny obły (ra. pronator teres) jest położony powierzchownie i najbardziej bocznie z mięśni pierwszej warstwy. Biegnie on skośnie od nadkłykcia przyśrodkowego do kości promieniowej.

  Mięsień ten ma dwie głowy. Głowa ram i en na (caput humerale) rozpoczyna się na przegrodzie międzymięśniowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa przednia mięśni przedramienia

  Grupa przednia jest to przeważnie grupa zginaczy, silniejsza od obu pozostałych. Składa się ona z ośmiu mięśni ułożonych w cztery warstwy. Warstwę pierwszą tworzą cztery mięśnie położone powierzchownie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi i zginacz łokciowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie przedramienia

  Obwód przedramienia jest największy w części bliższej, tutaj bowiem leżą przeważnie brzuśce mięśni; w kierunku dalszym masa mięśniowa stopniowo zmniejsza się i poszczególne mięśnie przechodzą w ścięgna, które nad stawami ręki biegną do śródręcza lub nad stawami palców dalej, aż do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź ramienia

  Skóra ramienia łączy się luźno z powięzią i jest przesuwalna na swym podłożu. Powięź ramienia (fascia brachii) po stronie zginaczy stanowi przedłużenie powięzi pachowej, po stronie prostowników — przedłużenie powięzi naramiennej. Jest to mocna, włóknista powięź, która jak mankietem obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień łokciowy

  M. łokciowy (ra. anconeus). Jest to mięsień mały, trójkątny i gruby, położony w tylnej okolicy łokcia. Pod względem położenia należy więc do mięśni przedramienia, czynnościowo i genetycznie jednak stanowi część m. trójgłowego, która wtórnie przesunęła się z ramienia na kość łokciową i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień trójgłowy ramienia

  M. trójgłowy ramienia (m. triceps brachii). Mięsień ten zajmuje całą powierzchnię tylną ramienia. Rozpoczyna się on trzema głowami, z których jedna, głowa przyśrodkową, tworzy warstwę głęboką, położoną bezpośrednio na kości ramiennej, obie pozostałe zaś, głowa boczna i głowa długa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /5 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień ramienny

  M. ramienny (m. brachialis) jest spłaszczony, położony na dolnej części powierzchni przedniej kości ramiennej, przykryty m. dwugłowym.

  Mięsień ten rozpoczyna się włóknami mięśniowymi na przegrodach międzymięśniowych, bocznej i przyśrodkowej (p. dalej), i na powierzchni przedniej dolnej połowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień dwugłowy ramienia

  M. dwugłowy ramienia (ra. biceps brachii). Jest to mięsień wrzecionowaty, gruby, okrągławy, o dwóch głowach, które biegną od łopatki do kości promieniowej.

  Głowa długa (caput longum) rozpoczyna się długim i cienkim ścięgnem na guzku nadpanewkowym łopatki i na obrąbku stawowym; biegnie ona wpierw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 312

  praca w formacie txt

Do góry