Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień odwracacz

  M. odwracacz (ra. supinator). Mięsień ten jest położony głęboko na powierzchni tylnej, bocznej i przedniej stawu ramienno-promieniowe-go, obejmując kość promieniową. Większość mięśnia znajduje się po stronie tylnej przedramienia.

  Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na grzebieniu m. odwracacza k...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka

  M. prostownik promieniowy krótki nadgarstka (ra. extensor carpi ra-dialis brevis) jest mięśniem nieco większym od poprzedniego, położonym poniżej i bardzo do niego podobnym.

  Mięsień ten rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej oraz na powięzi przedramienia i jest zrośnięty z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka

  M. prostownik promieniowy długi nadgarstka (m. extensor carpi radialis longus). Mięsień ten jest położony pod m. ramienno-promienio-wym. Przebiega on od końca dalszego kości ramiennej do II kości śródręcza, wzdłuż brzegu bocznego stawu łokciowego i przedramienia.

  Mięsień ten rozpoczyna się na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień ramienno-promieniowy

  M. ramienno-promieniowy (ra. brachioradialis) jest najsilniejszym i najbardziej powierzchownym mięśniem grupy promieniowej; jest to mięsień wydłużony, w części górnej mięśniowy, w dolnej ścięgnisty, rozpięty między dolną częścią kości ramiennej a dalszym końcem kości promieniowej.

  Mięsień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa boczna mięśni przedramienia

  Grupa boczna albo promieniowa mięśni przedramienia składa się z czterech mięśni rozpoczynających się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. U zarodka ludzkiego wspólny zawiązek tych mięśni, unerwiony wyłącznie przez część tylną splotu ramiennego (przez n. promieniowy), leży po stronie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nawrotny czworoboczny

  M. nawrotny czworoboczny (m. pronator quadratus) jest mięśniem spłaszczonym, o kształcie czworoboku, jak wskazuje nazwa, położonym w części przedniej i dolnej przedramienia.

  Mięsień ten rozpoczyna się na dolnej czwartej części powierzchni przedniej kości łokciowej; częściowo na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz długi kciuka

  M. zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus) jest położony bocznie od poprzedniego i stanowi wraz z nim trzecią warstwę zginaczy przedramienia. Jest on rozpięty między kością promieniową a dalszym paliczkiem kciuka.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości promieniowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz głęboki palców

  M. zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus) stanowi część łokciową trzeciej warstwy przedniej grupy mięśnia przedramienia. Tak jak poprzedni, jest to mięsień szeroki, który biegnie z górnej połowy przedramienia do dalszych paliczków czterech ostatnich palców.

  Mięsień rozpoczyna się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz powierzchowny palców

  M. zginacz powierzchowny palców (ra. flexor digitorium superficialis) stanowi głębszą, drugą warstwę przednich mięśni przedramienia, położoną pod czterema poprzednimi mięśniami. Jest to mięsień spłaszczony, szeroki, który czterema oddzielnymi ścięgnami kieruje się do czterech ostatnich palców...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /4 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

  M. zginacz łokciowy nadgarstka (ra. flexor carpi ulnaris) jest położony po stronie łokciowej od poprzedniego, w najbardziej przyśrodkowej części przedramienia. Biegnie on od łokcia do nadgarstka.

  Mięsień ten ma dwie głowy. Głowa ramienna (caput humerale) rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt

Do góry