Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Powięź łokciowa

  Powięź łokciowa [fascia cubitalis) jest to mocna, częściowo ścięgnista błona, przyczepiająca się do powierzchownych wyniosłości kostnych: do obu nadkłykci, do wyrostka łokciowego i do tylnego brzegu kości łokciowej Jest ona silnie wzmocniona rozpoczynającymi się na wymosłościach kostnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dołek promieniowy

  Dołek promieniowy (foveola radialistabakierka anatomiczna). Ścięgno prostownika długiego kciuka i ścięgna prostownika krótkiego kciuka oraz odwodziciela długiego kciuka, wyraźnie widoczne przez skórę podczas ruchów kciuka, ograniczają glęboki dołek, tzw. tabakierkę anatomiczną (tabatifcre) autorów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik wskaziciela

  M. prostownik wskaziciela (ra. extensor indicis), wysmukły, wydłużony, jest najbardziej łokciowo położonym mięśniem z grupy głębokich mięśni tylnych prżedramienia. Jest on rozpięty między dolną trzecią częścią kości łokciowej a wskazicielem.

  Mięsień rozpoczyna się na powierzchni tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik długi kciuka

  M. prostownik długi kciuka (m. extensor pollicis longus), położony po stronie łokciowej poprzedniego, jest mięśniem długim, wysmukłym, rozpiętym między przedramieniem a dalszym paliczkiem kciuka.

  Rozpoczyna się on na środkowej części powierzchni tylnej kości łokciowej i błonie międzykostnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik krótki kciuka

  M. prostownik krótki kciuka (m. extensor poUicis brevis) jest położony po stronie łokciowej poprzedniego.

  Rozpoczyna się na błonie międzykostnej i powierzchni tylnej kości promieniowej. Przebiega on wzdłuż odwodziciela długiego kciuka i razem z nim pokrywa ścięgna obu prostowników promieniowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel długi kciuka

  M. odwodziciel długi kciuka (ra. abductor pollicis longus) jest największym, najwyżej i najbardziej do boku położonym mięśniem tej grupy.

  Rozpoczyna się on na powierzchni tylnej kości łokciowej, na błonie między kostnej i na powierzchni tylnej kości promieniowej (ryc. 300). Włókna kierują się ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

  M. prostownik łokciowy nadgarstka (ra. extensor carpi ulnaris) jest mięśniem wydłużonym, wrzecionowatym, położonym po stronie łokciowej poprzedniego i rozpiętym między nadkłykciem bocznym kości ramiennej a śródręczem.

  Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na nadkłykciu bocznym kości ramiennej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik palca małego

  M. prostownik palca małego (ra. extensor digiti minimi). Jest to mięsień bardzo wysmukły, wrzecionowaty, położony po stronie łokciowej poprzedniego; biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej do palca małego.

  Rozpoczyna się on wspólnie z poprzednim. Długie, cienkie ścięgno biegnie przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik palców

  M. prostownik palców (m. extensor digitorum) biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej do czterech ostatnich palców; w części bliższej jest mięśniowy, następnie przechodzi w cztery długie ścięgna.

  Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, 2) na więzadle...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /4 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa tylna mięśni przedramienia

  Gałąź głęboka nerwu promieniowego i naczynia międzykostne tylne dzielą grupę tylną, składającą się z siedmiu mięśni, na dwie warstwy; powierzchowną i głęboką. Warstwa powierzchowna składa się z trzech mięśni zrośniętych z sobą w większym lub mniejszym stopniu u swego początku na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt

Do góry