Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój pochewek dłoniowych

  Początkowo pochewki ścięgien rozwijają się na każdym palcu po jednej i dwie pochewki w kanale nadgarstka: jedna wspólna dla ścięgien wszystkich zginaczy palców oraz jedna dla ścięgna zginacza długiego kciuka. Już jednak we wczesnej młodości zlewa się prawie stale pochewka kciuka z odpowiednią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka

  Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka (ragina tendinis m. flexo-ris pollicis longi) łączy się przeważnie z pochewką I palca, może jednak być od niej przedzielona cienką ścianką. U dołu rozpoczyna się ona na podstawie dalszego paliczka kciuka, ku górze nieznacznie tylko wystaje nad troczek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścięgno zginacza promieniowego nadgarstka

  Przez oddzielny przedział kanału nadgarstka, położony najbardziej promieniowo, przebiega ścięgno zginacza promieniowego nadgarstka, objęte krótką pochewką ścięgna (rapiria syiwwalis tendinis m. flexoris carpi radialis). Pochewka ta sięga u góry na guzek kości łódeczkowatej, u dołu kończy się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka

  Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka (ragina tendinis m. flexo-ris pollicis longi) łączy się przeważnie z pochewką I palca, może jednak być od niej przedzielona cienką ścianką. U dołu rozpoczyna się ona na podstawie dalszego paliczka kciuka, ku górze nieznacznie tylko wystaje nad troczek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ ścięgien i otaczających je pochewek w grupie promieniowej

  1 Przedział pierwszy zawiera ścięgno odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka. Wspólna pochewka (vagina synovialis tendinum mm. abductoris Longi et extensoris brevis pollicis) obejmuje oba ścięgna. U noworodka każde ścięgno może mieć odrębną pochewkę; następnie zlewają się one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzbietowe pochewki ścięgien

  Troczek prostowników, wysyłając krótkie przegrody łącznotkankowe do brzegów rowków kostnych, położonych na dalszym końcu powierzchni grzbietowej kości promieniowej i łokciowej, wytwarza sześć przedziałów, kanałów kostno-włóknis-tych, przez które przebiegają ścięgna prostowników. Dzięki nim...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczek prostowników

  Troczek prostowników, dawniej zwany więzadłem grzbietowym nadgarstka (ligamentum carpi dorsale*), biegnie z bocznej powierzchni kości promieniowej skośnie w dół do wyrostka rylcowatego kości łokciowej, do kości grochowatej i trójgraniastej. Biegnące od niego w głąb do kości przedramienia przegrody...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczek zginaczy

  Troczek zginaczy, dawniej zwany więzadłem poprzecznym nadgarstka (ligamentum carpi transversuyn*), uzupełnia bruzdę nadgarstka w kanał (canalis carpiy). Przez kanał ten biegną ścięgna zginaczy palców i nerw pośrodkowy; przez oddzielny przedział kanału przechodzi ścięgno zginacza promieniowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź przedramienia

  Powięź przedramienia (fascia antebrachii) w całej swej długości łączy się z powierzchownie położonym brzegiem tylnym kości łokciowej. Wysyła ona przegrody międzymięśniowe, podobnie do powięzi ramienia, choć mniej silne; łączą się one z kością i wytwarzają komory, których odgraniczenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół łokciowy

  Dół łokciowy (fossa cubitalis). Powięź łokciowa zamyka od przodu dół łokciowy, przestrzeń położoną w okolicy łokciowej przedniej na pograniczu ramienia i przedramienia. Dół łokciowy jest ograniczony od strony przyśrodkowej m. nawrotnym obłym, od strony bocznej — m. ramienno-promieniowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 982

  praca w formacie txt

Do góry