Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień dłoniowy krótki

  M. dłoniowy krótki (ra. palmaris breris).

  M. dłoniowy krótki rozpoczyna się na brzegu łokciowym rozcięgna dłoniowego (p. dalej) oraz na troczku zginaczy i kończy sięw skórze na brzegu łokciowym ręki.

  Przy silnym skurczu może wywoływać zmarszczki na brzegu łokciowym dłoni.

  Jest to mięsień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłębik

  Kłębik (hypothenar), czyli kłąb palca małego, utworzony jest przez cztery mięśnie, z których dwa: odwodziciel i zginacz położone są powierzchownie i w jednej warstwie, trzeci zaś, przeciwstawiacz. stanowi warstwę głębszą. Nad tymi mięśniami pod skórą kłębika znajduje się mały, poprzecznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień przywodziciel kciuka

  M. przywodziciel kciuka (ra. adductor pollicis) jest największym, najgłębiej i najbardziej przyśrodkowo położonym mięśniem kłębu palca I. Ma on kształt trójkąta, którego podstawa spoczywa na III kości śródręcza, wierzchołek zaś sięga do końca bliższego paliczka kciuka.

  Mięsień ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień przeciwstawiacz kciuka

  M. przeciwstawiacz kciuka (ra. opponens pollicis) jest to mięsień mały, spłaszczony, trójkątny, położony pod odwodzicielem krótkim kciuka i do boku od zginacza krótkiego kciuka.

  Mięsień rozpoczyna się na troczku zginaczy oraz na guzku kości czworobocznej większej i kończy się na brzegu promieniowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz krótki kciuka

  M. zginacz krótki kciuka (ra. flexor pollicis brevis) położony jest częściowo pod poprzednim, częściowo przyśrodkowo od niego. Tak jak poprzedni, biegnie od troczka zginaczy do bliższego paliczka kciuka.

  Mięsień ten rozpoczyna się dwiema głowami. Głowa powierzchowna odchodzi od troczka zginaczy;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel krótki kciuka

  M. odwodziciel krótki kciuka (ra. abductor pollicis brevis) jest najbardziej powierzchownym mięśniem tej grupy; jest to mięsień spłaszczony, położony między szeregiem bliższym kości nadgarstka a bliższym paliczkiem kciuka.

  Rozpoczyna się on na troczku zginaczy, na guzku kości łódeczkowatej oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótkie mięśnie ręki

  Krótkie mięśnie ręki położone są na stronie dłoniowej śródręcza i między kośćmi śródręcza . Strona grzbietowa ręki jest pozbawiona mięśni. Dzięki temu palce zachowują swój wysmukły kształt, przysposobiony zarówno do silnego chwytania, jak i subtelnego dotyku. Twarz i ręka są narządami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /4 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewki ścięgien ręki grzbietowe

  Troczek prostowników wysyłając przegrody od kk. promieniowej i łokciowej wytwarza sześć kanałów kostno-włóknistych. w których przebiegają ścięgna prostowników objęte pochewkami maziowymi ścięgien (naginać sy-noviales tendinum). Grupa promieniowa obejmuje pięć ścięgien: 1) przedział pierwszy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewki ścięgien ręki dłoniowe

  Nadgarstkowe (trzy przedziały) leżą pod troczkiem zginaczy, który wraz z bruzdą nadgarstka wytwarza kanał nadgarstka (canalis carpi), przez który przebiega 10 ścięgien zginaczy i n. pośrodkowy: 1) przedział dla pochewki ścięgna zginacza promieniowego nadgarstka (nagina syn. tendinis m. flexoris carpi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność pochewek ścięgien

  Budowa pochewek ścięgien dłoniowych wykazuje dużą zmienność osobniczą: tłumaczy się ona powstawaniem odrębnych zawiązków pochewek nadgarstka 1 palców oraz ich późniejszym łączeniem się. Pochewka łokciowa nadgarstka może być podzielona w różny sposób, a wtedy przenoszenie się zapalenia może...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt

Do góry