Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień lędźwiowy większy

  M. lędźwiowy większy (ra. psoas major; psoa = lędźwie), okrągławy, podłużny, wchodzi w skład tylnej ściany jamy brzusznej; biegnie on z okolicy lędźwiowej do krętarza mniejszego.

  M. lędźwiowy większy rozpoczyna się dwiema warstwami. Warstwa powierzchowna odchodzi od powierzchni bocznej trzonów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej

  Mięśnie kończyny dolnej, tak samo jak kończyny górnej, powstają z jednolitego materiału Możemy podzielić je na mięśnie dorsalne (grzbietowe) i wentralne (brzuszne). Podobnie do m. dwugłowego i m. trójgłowego ramienia, będących przedstawicielami obu tych zasadniczych grup mięśniowych, odróżniamy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ

  Wraz ze zróżnicowaniem się kończyn na ich poszczególne odcinki następuje zmiana położenia kończyny górnej i dolnej w stosunku do tułowia. Pierwotnie strona prostowników na obu kończynach jest skierowana na zewnątrz (w rozwoju rodowym widzimy to u płazów i gadów), następnie jednak kończyny obracają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozcięgno dłoniowe

  Rozcięgno dłoniowe (aponeurosis palmaris) leży na dłoni pod skórą, oddzielone od niej tkanką tłuszczową podskórną. Rozcięgno dłoniowe stanowi płytę włóknistą, która chroni dłoń przed uciskiem z zewnątrz; jest ono kształtu trójkątnego, zbudowane z dwóch warstw. Warstwa powierzchowna składa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzykostne grzbietowe

  Mm. międzykostne grzbietowe (mm. interossei dorsales) rozpoczynają się dwiema głowami na skierowanych do siebie powierzchniach dwóch sąsiednich kości śródręcza (I—V). Pierzaste brzuśce tych czterech mięśni przechodzą w wąskie ścięgna, które tak samo jak poprzednie biegną po stronie grzbietowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzykostne

  Mm. międzykostne (mm. interossei) są to krótkie, pierzaste mięśnie wypełniające przestrzenie między kośćmi śródręcza. Ułożone są one w dwóch warstwach — dłoniowej i grzbietowej. Pierwsza składa się z trzech mięśni, druga z czterech.

  Mm. międzykostne dłoniowe (mm. interossei palmares)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie glistowate

  Mm. glistowate (mm. lumbricales) są to małe, wysmukłe, wąskie mięśnie, w liczbie czterech, położone między ścięgnami zginacza głębokiego palców.

  Dwa promieniowe mięśnie rozpoczynają się na brzegu promieniowym odpowiednich ścięgien (1 i 2), dwa łokciowe są dwugłowe i każdy z nich rozpoczyna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień przeciwstawiacz palca małego

  M. przeciwstawiacz palca małego (ra. opporieyis digiti minimi) jest najgłębiej położonym mięśniem kłębu małego palca.

  Rozpoczyna się na haczyku kości haczykowatej i na troczku zginaczy; kończy się na brzegu łokciowym bliższej połowy V kości śródręcza.

  Mięsień ten może tylko nieznacznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz krótki palca małego

  M. zginacz krótki palca małego (ra. flezor digiti minimi brevis) położony jest powierzchownie po stronie promieniowej poprzedniego mięśnia.

  Rozpoczyna się na troczku zginaczy i na haczyku kości haczykowatej nadgarstka. Kończy się na powierzchni dłoniowej podstawy bliższego paliczka palca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel palca małego

  M. odwodziciel palca małego (m. abductor digiti minimi)f największy mięsień małego palca, położony jest powierzchownie na kłębie palca V.

  Rozpoczyna się on na kości grochowatej, na więzadle grochowato-haczykowym i na troczku zginaczy; często także na końcowej części ścięgna zginacza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt

Do góry