Medycyna /13 621 prac/

  • Ocena brak

    Mięsieństawowy kolana

    M. stawowy kolana (m. articularis genus) tworzy warstwę najgłębszą głowy pośredniej m. czworogłowego. Jest on położony na powierzchni przedniej kości udowej, przykryty powyższym mięśniem.

    Rozpoczyna się on na powierzchni przedniej dolnej trzeciej części trzonu kości udowej; włókna jego...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 048

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mięsień obszerny pośredni

    M. obszerny pośredni (ra. vastus intermedius), czyli głowa pośrednia, spoczywa na powierzchni przedniej i bocznej kości udowej, przykryty od przodu m. prostym uda, po obu bokach głową przyśrodkową oraz boczną częściowo z nimi zrośnięty.

    Mięsień rozpoczyna się na powierzchni przedniej i bocznej...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 106

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mięsień obszerny przyśrodkowy

    M. obszerny przyśrodkowy (ra. vastus medialis), czyli głowa przyśrodkową, jest położony po stronie przyśrodkowej i przedniej uda, powierzchownie, tylko u swego początku przykryty m. krawieckim. Przylega do powierzchni przyśrodkowej i przedniej kości udowej, jednak nie przyczepia się do tych...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 090

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mięsień obszerny boczny

    M. obszerny boczny (ra. vastus lateralis), czyli głowa boczna, jest najsilniejszą częścią m. czworogłowego. Jest ona położona na powierzchni bocznej uda, przylegając do trzonu kości udowej, przykryta tylko m. napinaczem powięzi szerokiej i pasmem biodrowo-piszczelowym powięzi szerokiej.

    Głowa...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /790

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mięsień prosty uda

    M. prosty uda (ra. rectus femoris) jest to mięsień wrzecionowaty, gruby, położony na powierzchni przedniej uda, u góry tylko przykryty m. krawieckim i w małym stopniu m. napinaczem powięzi szerokiej. Brzusiec mięśnia jest wybitnie pierzasty, ma on liczne i krótkie włókna, dzięki czemu siła mięśnia...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 035

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mięsieńczworogłowy uda

    M. czworogłowy uda (m. ąuadriceps femoris), położony na powierzchni przedniej uda, jest to gruby mięsień podzielony na cztery głowy. Głowa przednia, dwustawowa, jest najbardziej niezależna; stanowi ona m. prosty uda. Inne głowy, jednostawowe, boczna, pośrednia i przyśrodkowa, zwane mm. obszernym...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /463

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gęsia stopa ścięgnista

    Gęsia stopa ścięgnista (pes anserinus) Ścięgno końcowe m. krawieckiego wraz ze ścięgnami m. smukłego i m. półścięgnistego wachlarzowato rozszerzają się u swych końców i łączą się z powięzią goleni, tworząc płytkę ścięgnistą, zwaną gęsią stopą; przyczepia się ona na piszczeli...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 422

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mięsień krawiecki

    M. krawiecki (ra. sartorius), zwany też m. najdłuższym uda, owija się jak esowata taśma dokoła przedniej, a następnie przyśrodkowej powierzchni uda, między kością biodrową a bliższym końcem k. piszczelowej. Jest to najdłuższy mięsień (ok. 50 cm) ciała ludzkiego.

    Rozpoczyna się on krótkim...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 453

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mięśnie uda

    Na udzie, tak samo jak na goleni, strona grzbietowa jest skierowana do przodu, strona brzuszna ku tyłowi. Wskutek tego mięśniówka grzbietowa jest położona do przodu kości udowej, mięśniówka zaś brzuszna do tyłu od niej. Obie te grupy są najważniejszymi mięśniami stawu kolanowego i tworzą grupę...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 574

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mięsień zasłaniacz zewnętrzny

    M. zasłaniacz zewnętrzny (m. obturator extemus) jest mięśniem spłaszczonym, wachlarzowratym, położonym na powierzchni zewnętrznej błony zasłonowej. Biegnie on od otworu zasłonionego do krętarza większego kości udowej.

    Rozpoczyna się on na powierzchni zewnętrznej błony zasłonowej i na brzegu...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 380

    praca w formacie txt

Do góry