Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień piszczelowy przedni

  M. piszczelowy przedni (ra. ti-bialis anterior) jest mięśniem najbardziej przyśrodkowo położonym, dużym, trójgraniastym, rozpiętym między końcem górnym k. piszczelowej a brzegiem przy-środkowym stopy.

  Mięsień ten rozpoczyna się 1) na kłykciu bocznym i górnych dwóch trzecich częściach powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie goleni

  Na ukształtowanie kolana wpływają przede wszystkim części kostne: kłykcie kości udowej i kości piszczelowej oraz rzepka, widoczna i wyczuwalna przez skórę. Powyżej rzepki skórę modelują w czasie skurczu brzuśce głowy bocznej i przyśrodkowej m. czworogłowego. Poniżej rzepki występuje wyraźnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał zasłonowy

  Kanał zasłonowy (canalis obturatorius) leży w przednim kącie otworu zasło-nionego i prowadzi z podotrzewnowej przestrzeni łącznotkankowej miednicy mniejszej skośnie w kierunku do przodu, przyśrodkowo i ku dołowi do podstawy komory przywodzicieli. Ten kostno-włóknisty kanał ma 20—30 mm długości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina udowa

  Przepuklina udowa (hemia femoralis). Pod wpływem zwiększonego ciśnienia we-wnątrzbrzusznego jelito lub inny narząd jamy brzusznej wypycha przed sobą otrzewną oraz przegrodę udową i przedostaje się przez pierścień udowy (głęboki) do kanału udowego, w którym może pozostawać, lub też idzie dalej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał udowy

  Kanał udowy (canalis femoralis). Jest to przestrzeń wypełniona luźną tkanką łączną ciągnącą się od pierścienia udowego (głębokiego) do rozworu odpiszczelowego, zwanego dawniej pierścieniem udowym powierzchownym.

  Pierścieniem udowym (głębokim) (annulus femoralis-profundus) nazywamy, jak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał przywodzicieli

  Kanał przywodzicieli (canalis adductorius). Kanał przywodzicieli ma 5—9 cm długości i prowadzi z przestrzeni podpowięziowej trójkąta udowego do dołu podkola-nowego. Ma on przekrój trójkątny. Odróżniamy w nim ściany: przyśrodkową, boczną i przednią. Ściana przyśrodkową i boczna odpowiadają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół biodrowo-łonowy

  Dół biodrowo-łonowy {fossa iliopectinea). Trójkąt udowy obejmuje zagłębienie znajdujące się między m. biodrowo-lędźwiowym a m. grzebieniowym; stanowi ono dół biodrowo-łonowy. Oba te mięśnie, pochylone jeden w stosunku do drugiego, tworzą bruzdę podłużną, szeroką u góry, zwężającą się ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt udowy

  Trójkąt udowy (trigonum femorale). Nazwą trójkąta udowego obejmujemy okolicę skierowaną podstawą ku górze, a wierzchołkiem ku dołowi. Brzeg górny trójkąta, czyli jego podstawa, jest utworzony przez więzadło pachwinowe, brzeg boczny tworzy kraniec przyśrodkowy m. krawieckiego, brzeg przyśrodkowy —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź szeroka

  Powięź szeroka {fascia lata). Powięź ta obejmuje ściśle mięśnie uda. W przeciwieństwie do powięzi ramienia ma ona szczególnie mocne, ścięgniste utkanie, ponieważ służy nie tylko jako osłona mięśni, ale spełnia również ważne zadanie w mechanice stawu kolanowego (p. m. napinacz powięzi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /6 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź pośladkowa

  Powięź pośladkowa (fascia glutea). Jest to powięź pokrywająca mm. pośladkowe na całej ich powierzchni. Właściwie jest ona przedłużeniem powięzi szerokiej uda ku górze aż do grzebienia biodrowego, do którego się przyczepia, ku tyłowi od niego sięgając do przyczepu m. pośladkowego wielkiego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt

Do góry