Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień podkolanowy

  M. podkolanowy (ra. popliteus) jest mięśniem krótkim, spłaszczonym, trójkątnym; jest on położony po stronie tylnej kolana, pod m. brzuchatym łydki i m. podeszwowym.

  Mięsień ten rozpoczyna się wąskim ścięgnem przyczepiającym się w bruździe podkolanowej (sulcus popliteus) między nadkłykciem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podeszwowy

  M. podeszwowy (ra. plantaris) jest to mięsień mały, spłaszczony i wrzecionowaty, położony w okolicy tylnej kolana, nieco powyżej i przyśrodkowo od głowy bocznej m. brzuchatego.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on na powierzchni podkolanowej kości udowej powyżej kłykcia bocznego  i na torebce stawowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień płaszczkowaty

  M. płaszczkowaty (m. soleus; solea = sandał, podeszwa), przykryty m. brzuchatym, jest mięśniem szerokim i grubym; swym kształtem przypomina rybę płaszczkę, stąd też pochodzi jego polska nazwa.

  Mięsień rozpoczyna się: 1) na powierzchni tylnej głowy strzałki, 2) na górnej czwartej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień brzuchaty łydki

  M. brzuchaty łydki (ra. gastrocnemius; gaster = = brzuch, kneme = goleń) jest mięśniem dwugłowym, który rozpoczyna się na dalszym końcu uda obie głowy łączą się nieco poniżej ich początku i kończą się wspólnym ścięgnem na tylnej części kości piętowej).

  Mięsień rozpoczyna się na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień strzałkowy krótki

  M. strzałkowy krótki (m. peroneus brevis s. m. fibularis brevis) jest położony poniżej poprzedniego; jest on znacznie krótszy od niego i biegnie od połowy wysokości goleni do brzegu bocznego stopy.

  Rozpoczyna się on na środkowej trzeciej części powierzchni bocznej strzałki i na przegrodach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień strzałkowy długi

  M. strzałkowy długi (ra. peroneus s. fibularis longus) jest bardziej powierzchownie położony i dłuższy od krótkiego; jest on rozpięty między częścią górną i boczną goleni a kością I śródstopia.

  Mięsień ten rozpoczyna się dwiema częściami: jedna, górna, odchodzi od: 1) kłykcia bocznego k...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik długi palucha

  M. prostownik długi palucha (ra. extensor hallucis longus) położony jest w głębi między m. piszczelowym przednim a prostownikiem długim palców. Jest on przykryty obu tymi mięśniami u swego początku i występuje na powierzchnię dopiero w części dolnej goleni.

  Mięsień ten rozpoczyna się na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień strzałkowy trzeci

  M. strzałkowy trzeci nie występuje w 8%. Między krańcowymi formami zupełnego odszczepierua się tego mięśnia od prostownika długiego a całkowitego zlania się z nim istnieją wszelkie postacie pośrednie. M. strzałkowy trzeci jest odpowiednikiem m. strzałkowego małego (m peroneus parims) małp...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień strzałkowy trzeci

  M. strzałkowy trzeci (m. peroneus tertius s. fibularis tertius8'9). Nazwą tą obejmujemy odszczepioną część boczną prostownika długiego palców, która kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy V, a często również i IV kości śródstopia. Mięsień ten może się składać z zupełnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik długi palców

  M. prostownik długi palców (m. extensor digitorum longus) i m. strzałkowy trzeci (ra. perorieus tertius s. fibul ar is tertius). Prostownik długi palców jest położony bocznie od poprzedniego; jest on spłaszczony z boków i rozpięty między końcem górnym goleni a czterema ostatnimi palcami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt

Do góry