Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Troczek zginaczy

  Troczek zginaczy (retinaculum mm. flexomm przebiega do dołu i ku tyłowi od kostki przyśrodkowej. Rozpoczyna się on na tylnym i dolnym brzegu kostki przyśrodkowej, biegnie nad ścięgnem m. piszczelowego tylnego i przytrzymuje je przy kości; następnie dzieli się na dwie blaszki. Blaszka powierzchowna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczki mięśni strzałkowych

  Troczki mm. strzałkowych (retinacula mm. peroneorum s. fibularium) są to silniejsze pasma powięzi goleni, które przebiegając nad ścięgnami mm. strzałkowych przytrzymują je przy kości. Troczek górny mm. strzałkowych (retinaculum mm. peroneorum s fibularium superius) jest rozpięty między kostką boczną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczek dolny prostowników

  Troczek dolny prostowników (retinaculum mm. extensorum inferius) położony jest na powierzchni przedniej, na granicy goleni i stopy. Występuje on zwykle w postaci leżącej litery Y. Silne ramię boczne składa się z dwóch warstw; warstwa powierzchowna rozpoczyna się na stronie bocznej kości piętowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczek górny prostowników

  Troczek górny prostowników (retinaculum mm. extensorum superius) znajduje się w sąsiedztwie stawu skokowego górnego Występuje on w postaci szerokiego pasma włókien poprzecznych, które u swych końców przyczepia się do k. piszczelowej i do strzałki. Więzadło to wysyła przegrodę do k. piszczelowej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawartość dołu podkolanowego

  Dół podkolanowy jest wypełniony tkanką tłuszczową i tkanką łączną, które otaczają żyły, tętnice : nerwy zawarte w dole. Oprócz kilku mniejszych gałęzi naczyniowych i nerwowych odróżniamy cztery główne' pnie. Mniej więcej od bliższego do dalszego kąta równoległoboku przebiega nerw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół podkolanowy

  Dół podkolanowy (fossa poplitea) Powięź podkolanowa zamyka od zewnątrz przestrzeń (spatium popliteum) objętą dołem pod kolanowym. Dół podkolanowy leży w okolicy kolanowej tylnej na pograniczu uda i goleni. Ma on kształt równoległoboku zwróconego ostrymi kątami ku górze i ku dołowi.

  Granice dołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź podkolanowa

  Powięź podkolanowa (fascia poplitea*). Powięź goleni pokrywa zewnętrzną powierzchnię mięśni goleni; na stronie przedniej przechodzi ku górze w powięź szeroką uda. Na stronie tylnej ku górze łączy się z powięzią szeroką za pośrednictwem powięzi podkolanowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz długi palucha

  M. zginacz długi palucha (ra. flexor hallucis longus). Jest to mięsień najbardziej bocznie położony i najsilniejszy z mięśni warstwy głębokiej, rozpięty między strzałką a paluchem. U góry płaski, u dołu okrą-gławy, jest mięśniem podłużnym, pierzastym, krótkowłóknistym.

  Mięsień ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień piszczelowy tylny

  M. piszczelowy tylny (ra. tibialis posterior) położony jest głęboko między obu długimi zginaczami palców. Biegnie on od obu kości goleni do brzegu przyśrodkowego stopy. Jest to mięsień płaski, podłużny, krótkowłóknisty, pierzasty.

  Mięsień rozpoczyna się na powierzchni tylnej górnej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz długi palców

  M. zginacz długi palców (ra. flexor digitorum longus), położony najbardziej przyśrodkowo z głębokich mięśni, biegnie od k. piszczelowej do czterech ostatnich palców. Jest to mięsień podłużny, płaski, pierzasty.

  Mięsień rozpoczyna się: 1) na tylnej powierzchni k. piszczelowej poniżej kresy m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 739

  praca w formacie txt

Do góry