Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień przywodziciel palucha

  M. przywodziciel palucha (ra. adductor hallucis) jest położony bocznie od zginacza krótkiego i głębokiego na mm. międzykostnych. Tak samo jak na ręce jest mięśniem dwugłowym.

  Gruba i długa głowa skośna (caput obliąuum) rozpoczyna się na podstawach kości śródstopia II do IV, na kości klinowatej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz krótki palucha

  M. zginacz krótki palucha (ra. flexor hallucis brevis) położony jest częściowo powierzchownie, z tyłu i przyśrodkowo przykryty odwodzi-cielem palucha.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchniach po-deszwowych wszystkich trzech kości klinowatych, kości łódkowatej i na więzadle piętowo-sześciennym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel palucha

  M. odwodziciel palucha {m. abductor hallucis) jest położony powierzchownie na brzegu przyśrodkowym stopy. Jest to najsilniejszy krótki mięsień stopy; on to głównie kształtuje wyniosłość przyśrodkową podeszwy.

  Mięsień ten rozpoczyna się na stronie przyśrodkowej guza piętowego, na blaszce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik krótki palców

  M. prostownik krótki palców (ra. extensor digitorum brevis) i m. prostownik krótki palucha (ra. extensor hallucis brevis) tworzą wspólny brzusiec położony na grzbiecie stopy. Mięśnie te są rozpięte między kością piętową a czterema pierwszymi palcami.

  Oba mięśnie rozpoczynają się wspólnie na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótkie mięśnie stopy

  Siła krótkich mięśni stopy jest bardzo znaczna; służą one bowiem nie tylko do poruszania palców, z których cztery wykazują bardzo niewielką ruchomość, ale przede wszystkim czynnemu podpieraniu stopy postawnej (obciążonej) w pionowej postawie ciała. Mięśniom tym przypada w znacznie większym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palcowe pochewki ścięgien

  Ścięgna zginaczy. podobnie jak na palcach ręki, również na palcach stopy objęte są pochewkami maziowymi ścięgien (vaginae synoviales tendinum digitofum pedis). Powierzchnia podeszwowa każdego palca objęta jest oddzielną pochewką. Rozpoczynają się one z tyłu na paluchu w pobliżu podstawy kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piszczelowe pochewki ścięgien

  Trzy ścięgna głębokich zginaczy w swym przebiegu dokoła kostki przyśrodkowej i przy podpórce skokowej kości piętowej umocowane są troczkiem zginaczy oraz ochraniane pochewkami ścięgien.- Ścięgna nie posiadają krezek. Pochewka maziowa ścięgna m. piszczelowego ty 1 nego (vagina synovialis tendinis...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzbietowe pochewki ścięgien

  Grzbietowe pochewki ścięgien, w liczbie trzech, są przykryte troczkiem prostowników. Pochewka maziowa ścięgna m. piszczelowego przedniego (vagina synonialis tendinis m. tibialis anterioris) jest najobszerniejsza i ścięgno może się w niej przesuwać w prawo i w lewo. Obejmując ścięgno, przebiega ona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzałkowe pochewki ścięgien

  Ścięgno m. strzałkowego długiego ma podwójną pochewkę. Górna sięga na goleni do tyłu i powyżej kostki bocznej i kończy się u początku guzowatości kości sześciennej, jest to pochewka goleniowo-stępowa; dolna znajduje się na podeszwie stopy — pochewka podeszwo w a. Obie oddzielone są od siebie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał kostki przyśrodkowej

  Kanał kostki przyśrodkowej (canalis malleolarts) stanowi przejście z głębokiej komory zginaczy goleni na podeszwę. Jest to kanał kostno-włóknisty, utworzony: 1) przez kostkę przyśrodkową i 2) powierzchnię przyśrodkową kości piętowej, które wytwarzają wybitną bruzdę kostną, oraz 3) przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt

Do góry