Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Błona śluzowa

  Skóra i błona śluzowa tworzą dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest zrogowaciałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, naskórkiem (epidermis), który spoczywa na łączno-tkankowym podłożu, tzw. skórze właściwej (corium). Powierzchnię wewnętrzną przewodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odcinek ogonowy

  Odcinek ogonowy—jelito ogonowe. Jak wyżej wspomniano, odcinek ten zachowuje się tylko we wczesnych okresach rozwoju i następnie zanika całkowicie (w początku 2 miesiąca); nie bierze więc cn udziału w budowie wykształconego jelita, które kończy się jelitem tylnym w obrębie steku. Ponieważ odbyt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odcinek czaszkowy

  Odcinek czaszkowy — jelito głowowe. Z niego powstajc jama ustna i gardło, jak również jama nosowa (górne drogi oddechowe), a poza tym m. in. migdałki i gruczoł tarczowy. U niższych kręgowców ściana tego odcinka przerwana jest szczelinami skrzelowymi; u zwierząt oddychających skrzelami jest więc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYS ROZWOJU PRZEWODU POKARMOWEGO

  Pierwsze okresy rozwoju przewodu pokarmowego zostały już opisane w tomie I. Z podanego tam opisu wynika, że przewód ten powstaje ze sklepienia pęcherzyka żółtkowego tworzącego tzw. rynienkę jelitową. Budulcem rynienki jest entoderma i pokrywająca ją warstwa śródzarodkowej mezo-dcrmy. W okresie, gdy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI OGÓLNE - układ pokarmowy

  Jedną z istotnych właściwości każdego żywego ustroju jest jego zdolność do wymiany materii ze środowiskiem. Każdy ustrój jako całość i każda jego komórka pobiera ze swego środowiska tzw. substancje pokarmowe. Substancje te ustrój następnie przetwarza, a uzyskaną w tych chemicznych przemianach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pokarmowy - uwagi ogólne

  Trzewa obejmują wielką grupę narządów, które służą zarówno do zachowania jednostki, jak i do zachowania gatunku. Ustrój wymaga codziennie pewnej ilości pokarmów organicznych (węglowodanów, tłuszczów, białek, witamin) i nieorganicznych (wody, soli mineralnych). Białka służą do budowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozcięgno podeszwowe

  Rozcięgno podeszwowe (aponeurosis plantaris) rozpoczyna się na guzie piętowym. Bardzo silne pasmo, nieraz dwuwarstwowe, biegnie do przodu bezpośrednio na zginaczu krótkim palców i częściowo z nim się zrasta. W połowie długości podeszwy dzieli się ono na pięć odnóg do pięciu palców; wysyłają one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź grzbietowa powierzchowna stopy

  Powięź grzbietowa powierzchowna stopy {fascia dorsalis pedis superficialis). Ścięgna i mięśnie grzbietu stopy są przykryte powierzchowną powięzią grzbietową. Stanowi ona przedłużenie powięzi goleni i przechodzi dalej w rozcięgno grzbietowe palców. Jest to cienka błona, przez którą widoczne są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź podeszwowa głęboka stopy

  Powięź podeszwo w a głęboka stopy {fascia pantaris pedis profunda0) albo powięź podeszwowa międzykostną stopy, oddziela komorę środkową podeszwy (zginaczy palców) od kośćca i mm. międzykostnych. Ku tyłowi przechodzi w więzadło podeszwowe długie, do przodu kończy się na więzadłach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień czworoboczny podeszwy

  M. czworoboczny podeszwy (ra. ąuadratus plantae), zwany też zginaczem dodatkowym (flexor accessorius), jest mięśniem płaskim, czworokątnym, położonym w części tylnej wyniosłości pośredniej podeszwy.

  Rozpoczyna się dwoma pasmami na dolnej i przyśrodkowej powierzchni kości piętowej. Włókna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry