Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tkanka limfatyczna

  W wieku późniejszym następuje uwstecz-w młodości, szczególnie aż do okresu pokwitania, układ limfatyczny rozrasta się najsilniej. Również pożywienie wpływa na rozwój układu limfatycznego; nadmiar pokarmów zasadowych prowadzi jakoby do zwiększenia liczby limfocytów we krwi. W młodości czynność...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrazy i zraziki gruczołów

  Każdy większy gruczoł składa się z grupy czy to cewek, czy pęcherzyków, które przedziela znaczniejsza ilość tkanki łącznej. Na powierzchni większych gruczołów uwidocznia się też podział ich na małe pola, odpowiadające takim grupom, tj. podział na zraziki (lobuli). Grupy zrazików mogą być...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydzielina z gruczołów

  Do gruczołów merokiynowych należą również gruczoły ślinowe. Pod względem fizyko-chemicznego składu wydzieliny odróżniamy gruczoły surowicze i śluzowe. Pierwsze wytwarzają wydzielinę rzadką, wodnistą, ubogą w białka; wydzielina ta może również zawierać fermenty, jak np. wydzielina...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna budowa gruczołów

  Duże gruczoły, jak np. przyusznica, nie mieszczą się w ścianie cewy pokarmowej, układają się w dużej odległości od swego podłoża macierzystego i mają długi przewód wyprowadzający. Właściwa czynność wydzielnicza odbywa się w końcowych częściach gruczołów, w tzw. odcinkach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki kubkowe

  Już oddzielna komórka nabłonka wałeczkowatego może przekształcić się w komórkę gruczołową. W całym jelicie cienkim i grubym, w drogach oddechowych, w spojówce występują takie jednokomórkowe gruczoły, leżące wewnątrz nabłonka i wydzielające śluz; nazywamy je komórkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły

  Gruczoły (,glandulae; glans — żołądź). W skórze człowieka jako pochodne-naskórka znajdują się, oprócz wielkich zespołów gruczołów mlecznych, pęcherzykowe gruczoły łojowe i cewkowe gruczoły potowe. Błona śluzowa jest znacznie bogatsza w gruczoły niż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka podśluzowa

  Tkanka podśluzowa (tela submucosa) składa się z cieńszej lub grubszej, szczególnie wiotkiej tkanki łącznej, która stanowi ruchome połączenie między błoną śluzową a błoną mięśniową. Zawiera ona splot nerwowy wraz z komórkami zwojowymi oraz większe naczynia i nerwy. Z gruczołów' leżą w niej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka mięśniowa błony ślazowej

  Blaszka mięśniowa błony ślazowej (lamina muscularis mucosae) jest to cienka warstwa komórek mięśniowych gładkich, odgraniczająca blaszkę właściwą od głębiej leżącej tkanki podśluzowej. Bierze ona udział w ruchach błony śluzowej i kształtowaniu się jej rzeźby. Szczególnie pewne odcinki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka właściwa błony śluzowej

  Blaszka właściwa błony śluzowej (lamina propria mucosae). Podłoże nabłonka tworzy tzw. blaszka właściwa, która stanowi łączno tkankowy trzon błony śluzowej; w ścianie trzew wytwarza ona zrąb, który w pewnym stopniu zastępuje szkielet; w blaszce właściwej leżą przeważnie gruczoły oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabłonek błony śluzowej

  Nabłonek (epithelium) pokrywający błonę śluzową reguluje jej przepuszczalność. W przewodzie pokarmowym od ust do żołądka pokarmy nie są wchłaniane; przesuwające się kęsy, już rozdrobnione, ale jeszcze nie rozpuszczone, mogłyby mechanicznie uszkadzać ścianę przewodu; występuje tu też...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt

Do góry