Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Dziąsła

  Dziąsła (gingwae) stanowią tę część błony śluzowej jamy ustnej, która łączy się ściśle z wyrostkami zębodołowymi szczęk i z częścią zębodołową żuchwy. Odróżniamy więc dziąsła górne i dolne i na każdym z nich powierzchnię wargową lub policzkową i powierzchnie językową. Dziąsła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy policzków

  Tętnice policzków pochodzą z kilku różnych źródeł: częściowo z tętnicy szczękowej zewnętrznej, częściowo z tętnicy poprzecznej twarzy (od skroniowej powierzchownej) i z tętnicy policzkowej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej).

  Węzły chłonne, które znajdują się w niewielkiej liczbie w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Policzki

  Policzki (buccae) zajmują okolicę od kąta ust do ucha i od łuku jarzmowego do brzegu żuchwy. Ściana przedsionka jamy ustnej w okolicy policzków składa się z sześciu warstw. Powierzchnię zewnętrzną policzków, tak samo jak warg, tworzy i) skóra. U mężczyzn jest ona silnie owłosiona. Zimno lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /3 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy warg

  Unaczyriienie tętnicze warg pochodzi z tętnic wargowych. górnej i dolnej, które są gałęziami tętnicy szczękowej zewnętrznej. Prawe i lewe tętnice wargowe zespalają się z sobą. Leżą one po stronie wewnętrznej mięśnia okrężnego i zazwyczaj wyczuwamy ich tętnienie. Przy uderzeniu lub upadku na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część kosmkowata

  Część kosmkowata (pars villosa). Czerwień wargi noworodka wykazuje dwa pasma: zewnętrzne gładkie i wewnętrzne usiane kosmkowatymi brodawkami, które wargom dziecięcym ułatwiają przytrzymywanie brodawki sutkowej. Pod koniec wieku oseska brodawki te zanikają. Są to przypuszczalnie szczątki tworów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły wargowe

  Gruczoły wargowe (glandnlae labiales) są to małe, mieszane, surowiczo-śluzowe gruczoły ślinowe, które leżą po stronie śluzowej wargi, często wpuklone w obręb mięśnia. Są one wyczuwalne jako małe grudki kiedy palcami ujmujemy wargę lub też kiedy przesuwamy wargę dolną między zębami.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwień wargi

  Między skórą zewnętrzną wargi (pars cutanea) a błoną śluzową wrargi (pars mucosa) włączona jest charakterystyczna u człowieka część pośrednia (pars intermedia), czyli czerwień wargi. U dorosłego Europejczyka cechuje ją żywa czerwona barwa i suchość. Poza człowiekiem tylko niektóre małpy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wargi

  Wargi (labia oris), górna i dolna, łączą się z sobą z prawej i lewej strony  miejsca ich połączenia noszą nazwę kątów ust (anguli oris); zamykają one bocznie szparę ustną (rima oris), która sięga mniej więcej od lewych kłów do prawych. Pierwotnie szpara ustna jest znacznie szersza niż później;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ

  Błona śluzowa warg i policzków przechodząc w górze i w dole rynienkowato wklęsłym zagięciem w błonę śluzową dziąseł tworzy tzw. sklepienie przedsionka górne i dolne (fornix tesłibuli superior et inferior). W płaszczyźnie pośrodkowej strzałkowo ustawione fałdy błony śluzowej—węclzi-dełko...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama ustna - budowa ogólna

  Jama ustna (cavum oris) stanowi wstępny odcinek przewodu pokarmowego. Pobrany pokarm ulega w niej mechanicznemu rozdrobnieniu przez działanie zębów i pomocnicze działanie języka, chemicznej przemianie wskutek działania śliny, a wreszcie ukształtowaniu w kęs. Narząd smaku znajdujący się w jamie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt

Do góry