Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ROZWÓJ ZĘBÓW

  W 6 tygodniu życia zarodka (długości około 1 cm) ektodermalny nabłonek listewki wargowo-zębodolowej, oddzielającej zawiązki wargi i wyrostka zębodołowego, wrasta w mezenchymę tego wyrostka tworząc listewkę zębową. Następnie w listewce tej powstają miejscowe zgrubienia zwane pączkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość zębów

  Osobniczo wielkość zęba, zarówno korony jak i korzenia, waha się w bardzo znacznych granicach. Największą długość ma kieł, największą koronę — zęby trzonowe. Do pewnego stopnia wielkość zęba znajduje się we współzależności z długością ciała; dotyczy to przede wszystkim szerokości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości mechaniczne zęba

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa chemiczna zęba

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa zębów

  Pod względem barwy należy odróżniać na ogół dwa typy zębów, typ niebieskawobiały i żółtawobiały. Zęby niebieskawo białe, dotyczy to oczywiście barwy koron, są to na ogół zęby osobników o słabszej konstytucji, skłonnych np. do gruźlicy. Dobrze rozwinięte zęby trwałe mają zabarwienie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzór zębów

  Skład uzębienia wyrażamy wzorem, w którym różne rodzaje zębów oznaczamy pierwszą literą ich nazwy łacińskiej; zęby trwałe — dużymi literami, mleczne małymi, którym zazwyczaj dodaje się małe d (deciduus). 

  Dla celów praktycznych poszczególne zęby połowy uzębienia zarówno szeregu górnego, jak i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zębów

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna budowa zębów

  Wewnątrz zęba znajduje się jama, większa w obrębie korony i górnej części korzenia, zwężająca się stopniowo w cienki kanał w kierunku do wierzchołka korzenia. Jamę tę nazywamy komorą zęba lub komorą miazgi (camrn dentis s. cavum pulpae) a zwężoną jej część w obrębie korzenia—kanałem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice jamy ustnej

  Granice jamy ustnej (caoum oris): wargi, policzki, podniebienie, język i okolica podjęzykowa. Cieśń gardła (isthmus faucium) łączy jamę ustną z gardłem. Szczelina między policzkami i wargami z jednej strony a wyrostkami zębodołowymi szczęk i częścią zębodolową żuchwy z drugiej strony stanowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy dziąseł

  Tętnice dziąsła górnego pochodzą z kilku gałęzi tętnicy szczękowej wewnętrznej (tętnic: policzkowej, zębodołowych górnych, podniebiennej większej); tętnice dziąsła dolnego z tętnicy podjęzykowej (gałęzi t. językowej), tętnicy podbródkowej (gałęzi t. szczękowej zewnętrznej) i tętnicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt

Do góry