Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kły

  Kły (canini, Cx). Kły są najsilniej rozwiniętymi zębami jednokorzeniowymi; w odróżnieniu od siekaczy zamiast krawędzi siecznej kieł zaopatrzony jest w wierzchołek żucia (deus cuspidatus). Korona bowiem na swym wolnym końcu przechodzi w krawędź, której krótszy odcinek przyśrodkowy wytwarza kąt z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siekacze

  Zęby sieczne, czyli siekacze {dentes incisivi). Kształt korony wszystkich zębów siecznych jest podobny do dłuta krawędzią zwróconego ku zębom szczęki przeciwległej. Powierzchnia zewnętrzna (wargowa) i wewnętrzna (językowa i podniebienna) zwężają się nieco w kierunku korzenia. Powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /4 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostniwo

  Kostniwo, czyli cement, pokrywa zewnętrzną powierzchnie zębiny korzenia i szyjki zęba (gdzie styka się ono ze szkliwem) aż do otworu szczytowego korzenia; czasem wnika nieco kostniwa i do kanału korzenia. Cement ma budowę podobną do tkanki kostnej i występuje w dwu odmianach: jako cement bezkomórkowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkliwo

  Szkliwo jest najsilniej zmineralizowaną i równocześnie najtwardszą częścią zęba, zawiera głównie fosforan wapnia w postaci ultra mikroskopowych kryształków apatytu. Jest ono zbudowane z długich pryzmacików szkliwnych o 5—6 bocznym poprzecznym przekroju i grubości około 5 jjl. Fryzmaciki są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zębina

  Pod względem budowy mikroskopowej można zębinę porównać do tkanki kostnej, komórki której, tu odontoblasty, położone są na jej obwodzie. Wypustki zewnętrzne odontoblastów odpowiadają wypustkom komórek tkanki kostnej (osteocytów), a kanaliki zębiny kanalikom kostnym. Kanaliki zębiny biegną esowatymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy miazgi zębowej

  Razem z naczyniami wnikają do miazgi pęczki włókien nerwowych; Większość ich to włókna rdzenne czuciowe. Ich końcowe gałązki tworzą sieć w bez-koniórkowej warstwie Weila pod odontoblastami; stąd, tracąc osłonkę rdzenną, biegną Wzdłuż odontoblastów i tworzą zakończenia nerwowe na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miazga zęba

  Miazga zęba (pulpa dentis) jest utworzona z wiotkiej tkanki łącznej budową swą przypominającej tkankę zarodkową. Komórki miazgi są to gwiazdkowate fibroblasty 1 róż no kształtne histiocyty; ponadto jej zewnętrzną warstwę tworzą omówione już wyżej odontobłasty. Ich wypustki zewnętrzne, czyli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój korzenia

  Korzeń zaczyna się kształtować po sformowaniu się korony podczas wyrzynania się zęba. W pierwszym okresie tego procesu krawędź narządu szkliwnego zagina się ku środkowi brodawki zębowej i tworzy tzw. nabłonkową Przeponę zęba . Następnie pierścień nabłonkowy łączący krawędź narządu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój szkliwa

  W skad za utworzeniem się pierwszej warstwy pierwotnej zębiny, również w 5 miesiącu, rozpoczyna się wytwarzanie szkliwa. Substancję tę produkują ameloblasty narządu szkliwnego. Każda komórka tego jednowarstwowego wysokiego nabłonka wysyła w kierunku swej błony podstawnej wypustkę, jej obwodowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój zębiny i miazgi

  W 5 miesiącu życia płodu zewnętrzne komórki mezenchymy brodawki zębowej układają się pod błoną podstawną ameloblastów w i warstwę wysokich wałeczkowa tych elementów noszących nazwę odon toblastów. czyli komórek zębinotwórczych. Każda z tych komórek kieruje jedną zewnętrzną wypustkę, tzw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 782

  praca w formacie txt

Do góry