Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  CZAS WYKLUWANIA SIĘ ZĘBÓW

  Wymiana zębów nie jest zbędnym powtórzeniem tego samego procesu; jest ona konieczna ponieważ zęby występują od razu w swej ostatecznej wielkości: zęby dorosłego byłyby więc zbyt duże dla szczeki noworodka. Mniejsze i mniej liczne zęby mleczne zachowują się tak długo, dopóki duże zęby trwałe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamień nazębny

  Kamień nazębny, utworzony z soli wapniowych, bakterii, grzybków, komórek nabłonkowych i innycg składników śliny, osadza się wtórnie na zębach. Szczególnie obficie występuje on na powierzchni wewnętrznej dolnych siekaczy i na powierzchni wewnętrznej górnych zębów trzonowych w bliskości ujścia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókna dziąsła

  W osadzeniu zębów udział biorą nie tylko powyższe v\łókna ozębnej (fibrae afoeolodentales), ale również włókna dziąseł. W utkaniu dziąsła odróżnić można 1) włókna okrężne (fibrae gingivales circulares), które obejmują szyjkę zęba, 2) włókna dziąsłowo-zębowe (fibrae gingivo-dćniales), które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókna ozębnej

  Łącznotkankowe włókna ozębnej wchodzą jako włókna Sharpeya z jednej strony w utkanie korzenia, z drugiej —jako takież włókna, w obręb utkania kostnego ścian zębodołu. Między poszczególnymi pęczkami tych włókien pozostają wolne przestrzenie wypełnione wiotką tkanką łączną, silnie unerwioną i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADZENIE ZĘBÓW W SZCZĘKACH

  Korzenie zębów wchodzą głęboko w odpowiadające im zębodoły szczek. Zębodoły są nieco większe od korzeni. Pomiędzy korzeniem i ścianą zębodołu znajduje się szczelinowata przestrzeń, w warunkach prawidłowych mniej więcej 0,1 do 0,3 mm szerokości, wypełniona warstwą tkanki łącznej, która...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy mleczny dolny

  Ząb trzonowy mleczny dolny pierwszy ma czworokątną powierzchnię żucia nieco wydłużoną od przodu do tyłu. Ma ona 4 lub 5 guzków. 2 językowe i 2 lub 3 niższe guzki policzkowe; jedne od drugich przedzielone są bruzdą strzałkową. Ząb ten na swej powierzchni policzkowej ma analogiczną wyniosłość...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy mleczny górny

  Ząb trzonowy mleczny górny pierwszy występuje w dwóch postaciach. Albo korona jego (szczególnie powierzchnia żucia) podobna jest do korony pierwszego trwałego zęba przed trzonowego; wtedy powierzchnia żucia jest prawic trójkątna, a strzałkowo położona bruzda oddziela guzek policzkowy od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby trzonowe mleczne

  Z całego uzębienia mlecznego tylko zęby trzonowe mleczne różnią się od zębów trwałych. Mają wygląd podobny do zębów trzonowych trwałych i stąd pochodzi ich nazwa, choć zajmują miejsce zębów przedtrzonowych.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siekacze mleczne

  Korony siekaczy mlecznych są zupełnie podobne do trwałych. Na powierzchni językowej znajduje się zawsze duży, niezróżnico-wany guzek zębowy (luberculum dentale). Trójząbkowa budowa krawędzi siecznej młodych siekaczy trwałych tu nie występuje; tylko górne siekacze mleczne zamiast ząbków mają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby mleczne

  W skład uzębienia mlecznego wchodzą w szczęce i żuchwie z prawej i  lewej strony po 2 siekacze, 1 kieł i 2 zęby trzonowe.

  Pierwsze zęby mleczne wykłuwają się w drugiej połowie pierwszego roku życia dziecka; do 30 miesiąca wykłuwają się wszystkie zęby mleczne, 10 górnych i 10 dolnych. Do 6 roku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 690

  praca w formacie txt

Do góry