Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Torebka i komora przyusznicy

  Przyusznica objęta jest dość mocną powięzią (torebką), która do przodu przedłuża się na mięsień żwacz. Od torebki tej wnikają liczne przegrody w obręb gruczołu i dzielą go na poszczególne zraziki. Torebka ogranicza komorę przyusznicy i łączy się z powię-ziami sąsiadujących...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ślinianka przyuszna

  Ślinianka przyuszna, czyli przyusznica {glandula parotis; para = przy; ois, otos = ucho) jest największą ze ślinianek (waga 20—30 g), ma zabarwienie szarożółte nieznacznie różniące się od otaczającej tkanki tłuszczowej. Jest ona miękka i w warunkach prawidłowych nawet jej część powierzchowna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUCZOŁY ŚLINOWE

  Do jamy ustnej uchodzi znaczna liczba gruczołów zwanych śliniankami albo gruczołami ślinowymi; wydzielinę ich nazywamy śliną. Trzy z nich są szczególnie duże, są to: ślinianki przyusznc, ślinianki podszczękowe, czyli podżuchwowc, i ślinianki pOdjęzykowe. Tc wielkie gruczoły ślinowe, którymi z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy zębów

  Nerwy zębów górnych pochodzą z drugiej gałęzi n. trójdzielnego (n. szczękowego): nerwy zębów dolnych — z trzeciej gałęzi tego nerwu (n. żuchwowego). Bezpośrednio do zębów górnych dochodzą gałązki zębodołowe górne tylne, środkowa i przednie (częściowo z n. podoczodołowcgo, gałęzi n...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice zębów

  Tętnice zębów jednej polowy głowy pochodzą z odpowiednich gałęzi tętnicy szczękowej wewnętrznej, która jest jedną z dwóch gałęzi końcowych t. szyjnej zewnętrz-nCj Uzębienie górne zaopatruje t. zębodołowa górna tylna i tt. zębodołowe rnC przednie z t. podoczodołowej (gałęzi t. szczękowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmniejszenie liczby zębów

  W przypadkach ciężkich wad rozwojowych powstawać mogą nieliczne tylko zęby lub w ogóle zęby nie wykształcają się. Typowe zmniejszenie liczby zębów objawia się, jak już wspomniano, brakiem zębów mądrości i górnego siekacza bocznego. Dalsza typowa zmienność liczbowa uzębienia ludzkiego dotyczy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukcja uzębienia

  Z powyższego zestawienia wzorów uzębienia wynika, że w rozwoju rodowym człowieka nastąpiła znaczna redukcja liczby zębów. Proces ten i dzisiaj jeszcze jest w toku, na co wskazuje uwstecznienie i częsty brak zębów mądrości, jak również górnego bocznego siekacza. Ale redukcja liczbowa zębów nie jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby braehyodontyezne i hipselodontyczne

  Pod względem ogólnych proporcji zębów odróżniamy zęby braehyodontyezne o niskiej, szerokiej koronie, występujące głównie u zwierząt mięsożernych i wszystkożernych (również u małp i u człowieka) i zęby hipselodontyczne, wysokie, charakteryzujące ssaki roślinożerne. Są to formy rozwijające...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie żucia w zależności od pobieranego pokarmu

  Kształt korony zębów trzonowych jest w czynnościowym związku z rodzajem pokarmów. I tak np. typ sekonodon tyczny, o wąskiej koronie, wyciągniętej od przodu do tyłu i pokrytej różnej Wielkości guzkami w postaci nieprawidłowej piły, występuje u mięsożernych i owado-żernych, np. u nietoperzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szereg filogenetyczny korony zęba

  W szeregu rodowym wraz ze zróżnicowaniem morfologicznym i czynnościowym wyodrębniają się coraz bardziej złożone postacie zębów.

  1. Typ haplodon tyczny przedstawia najpierwotniejszą formę zęba; jest to ząb chwytny; cechuje go korona w kształcie stożka kończącego się jednym ostrym wierz-chołkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 709

  praca w formacie txt

Do góry