Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przewody wyprowadzające ślinianek

  Przewody wyprowadzające ślinianek wysłane są nabłonkiem wałeczkowatym, przeważnie dwuszeregowym; przewody główne w pobliżu ujścia do jamy ustnej — nabłonkiem wieloszeregowym i wielowarstwowym płaskim. Przedłużeniem śródzraziko-wych przewodów ślinianek dużych: przyusznej i podszczękowej. a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój ślinianek

  Rozwój ślinianek rozpoczyna się w 6 tygodniu życia zarodkowego. W tym czasie pojawiają się zawiązki dużych gruczołów ślinowych, podszczękowego i przyusznego, nieco później podjęzykowego. W 3 i 4 miesiącu zawiązują się drobne gruczoły ślinowe jamy ustnej. Zawiązki te tworzy nabłonek jamy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewody ślinianki podjęzykowej

  Gruczoły podjęzykowe mniejsze uchodzą krótkimi przewodami podjęzykowymi mniejszymi (ductussub-linguales minores s. Rimni) wzdłuż wolnego brzegu fałdu podjęzykowego. Gruczoł główny wysyła jeden przewód podjęzykowy większy (ductus sublin-gualis maior s. Bartkolini), który uchodzi wspólnie z przewodem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ślinianka podjęzykowa

  Ślinianka podjęzykowa (glandula sublingualis) położona jest na dnie jamy ustnej (na m. żuchwowo-gnykowym) przykryta od góry błoną śluzową; przylega bezpośrednio do trzonu żuchwy po obu stronach jej spojenia. Jest to najmniejszy gruczoł z trzech wielkich ślinianek (waży 3—5 g), wydłużony w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód ślinianki podszczękowej

  Przewód ślinianki podszczękowej (ducius submaxillaris s. Whartoni) występuje z powierzchni wewnętrznej tylnej połowy gruczołu, zagina się dokoła tylnego brzegu mięśnia żuchwowo-gnykowego, biegnie nad tym mięśniem bocznie od mięśni gnykowo-językowego i bródkowo-językowego, dalej kieruje się do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie i torebka ślinianki podszczękowej

  Ślinianka podszczękowa jest pokryta z zewnątrz powięzią szyi powierzchowną (blaszką zewnętrzną), mięśniem szerokim szyi i skórą. Jest ona położona, jak już wspomniano, w tylnej części trójkąta podżuchwowego pod przeponą jamy ustnej (m. żuchwo wo-gnykowym), objęta torebką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy przyusznicy

  Przyusznicę zaopatrują gałązki n. uszno-skroniowego (gałąź n. V3), który w okolicy skroniowej występuje z głębi górno-tylnej części gruczołu. N. uszno-skro-niowy doprowadza do przyusznicy włókna czuciowe i włókna przywspółczulne. Włókna przywspółczulne z n. językowo-gardłowego dochodzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony brak przyusznicy

  Przyusznica (tak jak i inne ślinianki) należy do narządów rzadko tylko wykazujących wady rozwojowe i zmiany położenia. Dotychczas opisano tylko kilkanaście przypadków wrodzonego braku przyusznicy (agenesis) po jednej stronie i zaledwie parę po obu stronach. Również przemieszczenie przyusznicy (dystopia)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód ślinianki przyusznej

  Przewód ślinianki przyusznej albo przewód przyuszniczy (ductusparotideus s. Stertom) łączy gruczoł z jamą ustną. Długość jego wynosi 3—5 cm, grubość 2—4 mm; jest to przewód o wąskim świetle i grubej ścianie, która tak samo jak ściany przewodów innych wielkich ślinianek nie zawiera włókien...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawartość komory przyusznicy

  Przyusznica wypełnia komorę prawie całkowicie. Wewnątrz komory oprócz gruczołu znajdują się: 1) tętnica szyjna zewnętrzna, 2) żyła twarzowa tylna i 3) nerw twarzowy oraz 4) liczne węzły i naczynia chłonne. Najgłębiej położona jest tętnica szyjna zewnętrzna, która w miąższu gruczołu oddaje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt

Do góry