Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Fałdy podniebienne poprzeczne

  Fałdy podniebienne poprzeczne (plicaepalatinae transversae), prz.cd-niej części podniebienia twardego po obu stronach linii pośrodkowej biegną poprzeczne, nieco do przodu wypukłe listewki błony śluzowej, tzw. fałdy podniebienne poprzeczne, w liczbie 3—4 par. Jeszcze u płodu ludzkiego są one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szew podniebienia

  Szew podniebienia (raphe palati). Od brodawki przysiecznej ciągnie się w linii pośrodkowej ku tyłowi wąskie, białawe pasmo błony śluzowej zwane szwem podniebienia, bardziej wyniosłe w części przedniej podniebienia, rynienkowate dalej ku tyłowi; u osobników młodych jest ono silniej rozwinięte, wraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brodawka przysieczna

  Brodawka przysieczna (papilla incisiva). YV linii pośrodkowcj podniebienia ku tyłowi od siekaczy przyśrodkowych znajduje się małe, silnie unerwione wzniesienie, tzwr. brodawka przysieczna, położona na otworze przysiecznym podniebienia kostnego. Na brodawce tej lub też obok niej znajdują się ujścia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa podniebienia twardego

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostna podstawa podniebienia twardego

  Kostna podstawa podniebienia twardego utworzona jest z wyrostków podniebiennych szczęki i z części poziomych kości podniebiennych. W zależności od ukształtowania powyższych składników kostnych podniebienie twarde może być szerokie i płaskie lub wydłużone i wysoko wysklepione («gotyckie»). W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne języka

  Naczynia chłonne prawej i lewej połowy języka łączą się z sobą licznymi gałązkami. W przypadkach raka przerzuty do węzłów chłonnych strony przeciwnej występują nieraz wcześniej niż po stronie zajętej. Natomiast układ chłonny nasady jest pra-wie zupełnie oddzielony od układu trzonu. W języku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły języka

  Żyły języka przebiegiem swym odpowiadają na ogół tętnicom; przebieg żyły ję. zykowej jest jednak zmienny, leży ona albo wraz z tętnicą po stronie wewnętrznej mięśnia gnykowo-językowego albo też biegnie na jego powierzchni zewnętrznej razem z nerwem podjęzykowym. Żyła językowa uchodzi do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice języka

  Pochodzą one z t. językowej, gałęzi t. szyjnej zewnętrznej. T. głęboka języka, gałąź końcowa t. językowej, o przebiegu podłużnym wysyła szereg gałązek wstępujących do mięśni i błony śluzowej trzonu języka. Prawa i lewa t. głęboka języka łączą się z sobą w obrębie wędzidełka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólne działanie mięśni wewnętrznych języka

  Z wewnętrznych mięśni zwykle dwa współdziałają i są antagonistami trzeciego. Tak np. mm. podłużne skracają język, wydłużają go zaś wspólnie m. pionowy i poprzeczny. M. pionowy działając sam jeden spłaszcza język, poszerza go i nieco wydłuża; jeżeli współdziała z nim m. poprzeczny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień pionowy języka

  M. pionowy języka (m. rerticalis linguae) jest najsilniej rozwinięty na wierzchołku i na brzegach języka. Włókna jego biegną pionowo z grzbietu języka na powierzchnię dolną.

  Spłaszcza język, poszerza i nieco wydłuża.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /238

  praca w formacie txt

Do góry