Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  BŁONA ŚLUZOWA Gardła

  Powierzchnia wewnętrzna gardła na całej swej długości wysłana jest błoną śluzową, która stanowi dalszy ciąg błony śluzowej jamy nosowej i ustnej.

  Rzeźba powierzchni wewnętrznej błony śluzowej jest bogata dzięki otaczającym błonę śluzową pasmom mięśniowym i ścianom przylegających...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzyżowanie drogi oddechowej i drogi pokarmowej

  W gardle, krzyżuje się droga oddechowa i droga pokarmowa; skrzyżowanie to występuje z tego powodu, że płuca oraz drogi oddechowe dolne położone są po stronie przedniej i powietrze na swej drodze z jamy nosowej musi być «przewekslowanc» ze strony tylnej na przednią. Specjalny mcęhanizm zabezpiecza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość i kształt gardła

  Przestrzeń objęta ścianami gardła — jama gardła (cavum pharyngis)—w przekroju czołowym jest większa niż w przekroju strzałkowym i u samego dołu silnie się zwęża. Kształt gardła porównują do maczugi węższym końcem zwróconej ku dołowi.

  Największa szerokość przypada na część ustną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie gardła

  Gardło, narząd nieparzysty i symetryczny, położone jest do przodu od kręgosłupa szyjnego.

  Ku górze gardło przyczepia się do podstawy czaszki i przy czep ten skierowany ku nozdrzom tylnym ogranicza sklepienie gardła (fornix pkaryngis); ku dołowi gardło przechodzi w przełyk na wysokości dolnej granicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gardło

  Gardło (pharynx) stanowi następny po jamie ustnej odcinek przewodu pokarmowego. O ile w rozwoju osobniczym pierwotna jama ustna dzieli się na dwa piętra, górne—jamę nosową i dolne — właściwą jamę ustną, o tyle gardło pozostaje cewą niepodzielną. Jest to nieparzysta cewa mięśniowo-błoniasta o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA I NERWY PODNIEBIENIA

  Tętnice podniebienia pochodzą z trzech źródeł: i) z t. podniebiennej zstępującej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej), która przez otwór podniebienny większy dochodzi do podniebienia twardego (t. podniebienna większa), a której gałęzie biegną w rowkach podniebiennych otoczone tkanką gruczołową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień języczka

  M. języczka (m. uiwlae) stanowi małe, podłużne, wąskie i cylindryczne pasmo mięśniowe parzyste, położone po obu stronach linii pośrodkowej na powierzchni tylnej podniebienia miękkiego.

  Mięsień ten rozpoczyna się na przedniej części powierzchni tylnej rozcięgna podniebiennego i na kolcu nosowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień gardłowo-podniebienny

  M. gardłowo-podniebienny (m. pharyngopalatinus) jest długi i cienki położony przeważnie w łuku tej samej nazwy; oba końce mięśnia układają się wachlarzowa to, górny na podniebieniu miękkim, dolny w ścianie gardła.

  M. gardłowo-podniebienny rozpoczyna się szeroko ij na tylnej ścianie części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień językowo-podniebienny

  M. językowo-podniebienny (m. glossopalatinus), wąski i długi, leży w łuku językowo-podniebiennym. 

  Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu bocznym języka w przedłużeniu włókien m. poprzecznego. Włókna jego biegną łukowato ku górze w łuku językowo-podniebiennym i kończą się w rozcięgnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz podniebienia

  Dźwigacz podniebienia (m. levator veli palatim s. m. petrosalpingostaphy-linus) kształtu okrągławego, wąski u góry, szerszy u dołu, biegnie od podstawy czaszki do podniebienia miękkiego.

  Mięsień ten rozpoczyna się: i) na powierzchni dolnej piramidy kości skroniowej przed otworem zewnętrznym kanału...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 002

  praca w formacie txt

Do góry