Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przebieg przełyku

  Na swymi długim przebiegu ku dołowi przełyk odpowiada kręgosłupowi; nie znaczy to, żeby miał przylegać do niego i zachowywać ściśle jego kierunek. Zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak przede wszystkim w płaszczyźnie strzałkowej wykazuje pewne wygięcia.

  Patrząc od przodu dostrzegamy, że...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie przełyku

  W zwykły m ustawieniu głowy przełyk rozpoczyna się u góry ku tyłowi od chrząstki picrścieniowatcj krtani na wysokości 6 kręgu szyjnego. U dołu kończy się na wysokości kręgu piersiowego 10 lub 11  (zależnie od położenia ciała i fazy oddechu) łącząc się z wpustem żołądka. W rzucie na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełyk

  Przełyk (oesophagus; oisein = dźwigać, nosić; fagein = jeść; nosiciel pokarmów) jest przewodem mięśniowo-błoniastym o podłużnym przebiegu; łączy on gardło z żołądkiem. Czynność przełyku polega na przeprowadzaniu pokarmów z gardła do żołądka. Ściana przełyku nie wchłania pokarmów ani...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność migdałków

  Czynność migdałków w ustroju polega więc przede wszystkim na wytwarzaniu limfocytów. Do tego jednak znaczenie tych narządów nie ogranicza się. Pojawienie się t>owriem w grudkach limfatycznych ośrodków rozmnażania związane jest również, F zdaniem niektórych badaczy nawet wyłącznie (Hellmann), z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa drobnowidowa migdałków

  Wspólną cechą wszystkich migdałków jest nagromadzenie się pod nabłonkiem pokrywającym te narządy tkanki limfatycznej (adenoidalnej). Migdał ki językowy i podniebienne pokrywa nabłonek wielowarstwowy płaski. Wnika 011 również do zatok migdałka: krótkich w mieszkach językowych i długich oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój migdałków

  Mniej więcej w połowie życia płodowego w błonie śluzowej przedniej granicy gardła rozpoczyna się rozwój narządów limfatycznych zwanych migdał kami, które pierścieniem otaczają wejście do gardła tworząc pierścień gardłowy limfa tyczny Waldeyera. W tym czasie w zagłębieniach pozostałych po...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice gardła

  T. gardłowa wstępująca jest główną tętnicą gardła. Poza tym gałązki t. podniebiennej wstępującej kierują się do górnej części gardła, jak również gałązki t. podniebiennej zstępującej. Wszystkie one należą do obszaru zaopatrzenia t. szyjnej zewnętrznej. Do dolnej części gardła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy gardła

  Nerwy ruchowe gardła, pochodzą ze splotu gardłowego utworzonego przez nerwy mózgowe IX i X oraz przez pień współczulny; splot gardłowy leży na tylnej ścianie gardła. Błona śluzowa unerwiona jest czuciowo i przy-współczulnie z tegoż splotu przez nerwy mózgowe IX i X w obrębie górnej i środkowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglądanie i wyczuwanie ściany gardła

  Cieśń gardła wraz 7. migdałkiem podniebiennym i ściana tylna części ustnej dostępne są bezpośredniemu oglądaniu przy szeroko otwartych ustach i języku przyciśniętym ku dołowi. Ściany części nosowej można badać wziernikiem nosowym od tyłu (rhinoscopia posterior), ściany części krtaniowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI TOPOGRAFICZNE GARDŁA

  Stosunki topograficzne przedniej ściany gardła, połączenie z jamą nosową (nozdrza tyłne), z jamą ustną (cieśń gardła) i krtanią (wejście do krtani), jak również stosunek sklepienia gardła do podstawy czaszki i ściany tylnej do przestrzeni pozagardłowej i powięzi przedkręgowej były opisane...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 598

  praca w formacie txt

Do góry