Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zachyłek naddwunastniczy

  Zachyłek naddwunastniczy (recessus supraduodenalis) albo zac hylek krezki okrężnicy poprzecznej występuje (w 20%) między obwodem górnym zgięcia dwunastniczo-jelitowego a nasadą krezki okrężnicy poprzecznej i skierowany jest ku górze, a jego otwór — ku dołowi i na lewo. Głębokość zachyłka wynosi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek przydwunastniczy

  Zachyłek przydwunastniczy (recessus paraduodenalis). Między obu wyżej wymienionymi zachyłkami dwunastniczo-jelitowymi, górnym i dolnym, otrzewna może czasem wpuklać się w stronę lewą od części wstępującej dwunastnicy, ku tyłowi od żyły krezkowej dolnej wytwarzając niewielki zachyłek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek dwunastniczo-jelitowy dolny

  Zachyłek dwunastniczo-jelitowy dolny (recessus duodenojejunalis inferior s. duodenomesocolicus inferior) występuje jeszcze częściej od poprzedniego (w 3/4 przvpadków) i zwykle wspólnie z poprzednim, przy czym mają one jeden owalny otwór. Głębokość zachyłka wynosi normalnie około 3 cm i dozwala na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek dwunastniczo-jelitowy górny

  Zachyłek dwunastniczo-jelitowy górny (recessus duodeno-jejunalis superior s. duodenomesocolicus superior) z punktu widzenia praktycznego jest najważniejszy. Może występować oddzielnie, zwykle jednak łączy się z zachyłkiem dwunastniczo-jelitowym dolnym. Jest on położony po stronie lewej od górnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHYŁKI OTRZEWNEJ

  Rozwój krezek i ich przytwierdzenie do tylnej ściany brzucha, jak również przytwierdzenie do niej niektórych odcinków jelita tworzą w niektórych miejscach ślepo kończące się, kieszonkowa te wgłębienia otrzewnej, bardzo zmiennej wielkości i głębokości; są to tzw. zachyłki otrzewnej (recessus...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział jamy otrzewnej

  Wielką przestrzeń objętą workiem otrzewnej możemy podzielić z dwóch punktów widzenia. Na podstawie stosunków rozwojowych odróżniamy właściwą jamę otrzewnej (cavum peńtonaei proprium s. maius) i jej wielki zachyłek torbę sieciową (bursa omentalis s. cavum peri-tonaei minus). Obie te części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka grzbietowa cewy żołądkowo-jelitowej

  Po ukończonym rozwoju cewa żołądkowo-jelitowa, położona pierwotnie wewnątrzotrzewnowo, na znacznej przestrzeni swego przebiegu traci to położenie. Jak opisaliśmy wyżej: i) dwunastnica z wyjątkiem swej części górnej, 2) okrężnica wstępująca i 3) okrężnica zstępująca zwykle tracą swe krezki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek śledzionowy

  Zachyłek śledzionowy (recessus lienalis bursae omentalis) stanowi najbardziej na lewo położony odcinek torby sieciowej, który sięga do wnęki śledziony. Jest 011 ograniczony od przodu szerokim więzadłem żołądkowo-śledzionowym (lig. gastrolienale), od tyłu wąskim więzadłem przepono wo-śledzionowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć mniejsza otrzewnej

  Sieć mniejsza (omentum minus) pochodzi z tylnego odcinka krezki brzusznej i po ukończonym rozwoju ustawia się czołowo. Jest ona rozpięta w postaci podwójnej blaszki otrzewnej między powierzchnią dolną wątroby (częścią tylną dołu strzałkowego lewego i wnęką wątroby, p. dalej) a częścią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek wątroby do przepony

  U zarodka ludzkiego wątroba łączy się z przeponą na znacznej przestrzeni. Później wielka wątroba, która jeszcze u noworodka zajmuje znacznie większą cześć jamy brzusznej niż u dorosłego, stosunkowo bardzo się zmniejsza. W związku z tym ku tyłowi od wątroby jama otrzewnej wstępuje ku górze w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 023

  praca w formacie txt

Do góry