Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek do otrzewnej i umocowanie dwunastnicy

  Powierzchnia tylna dwunastnicy jest łącz no tkankowo przytwierdzona do tylnej ściany brzucha. Utrwalenie to, jak przede wszystkim zaotrzewnowe położenie dwunastnicy, dozwala tylko na płaszczyznowa przesuwanie się jej (z wyjątkiem części górnej). Do dwunastnicy uchodzą przewody wyprowadzające...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie dwunastnicy

  Podobnie jak kształt, również położenie dwunastnicy jest bardzo zmienne.

  W pozycji leżącej na grzbiecie część górna dwunastnicy pod-kowiastej zazwyczaj rozpoczyna się nieco na prawo od trzonu i kręgu lędźwiowego. Jeżeli żołądek jest średnio lub silnie wypełniony, część górna przebiega...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt dwunastnicy

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgięcie dwunastniczo-jelitowe

  Zgięcie dwunastniczo-jelitowe (flexura duodenojejunalis). Na wysokości 2 kręgu lędźwiowego po stronie lewej dwunastnica przechodzi ostrym zgięciem dwunastniczo-jelitowym w jelito czcze. Do górnego brzegu zgięcia dochodzą wiązki mięśni gładkich, szczególnie silnie rozwinięte u dzieci; biegną one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część dolna dwunastnicy

  Część dolna (pars inferior) składa się z odcinka początkowego, który poziomo krzyżuje kręgosłup z prawa w lewo, i z odcinka końcowego, który wstępuje ku górze. Pierwszy stanowi tzw. część poziomą (pars korizontalis), około 6 cm długą, sięgającą do naczyń krezkowych górnych; drugi mniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cześć zstępująca dwunastnnicy

  Cześć zstępująca (pais descendens) kieruje się od szyjki pęcherzyka żółciowego ku dołowi do dolnej części głowy trzustki. Długość jej wynosi g—10 cm; przejście części górnej w zstępującą tworzy nieraz ostro zarysowane zgięcie dwunastnicy górne (flexura duodeni superior), wypukłością...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część górna dwunastnicy

  Część górna (pars superior), najkrótsza (4—5 cm) i najbardziej rozszerzona, tzw. opuszka (bulbus duodeni), kieruje się poziomo ku tyłowi oraz w stronę prawą aż do szyjki pęcherzyka żółciowego; przyjmuje ona z odźwiernika miazgę pokarmową. Wypełniona środkiem cieniującym daje na ekranie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwunastnica

  Dwunastnica (duodenum; duodenus = dwunastokrotny) długości 25—30 cm stanowi początkowy odcinek jelita cienkiego. Do niej uchodzi wydzielina wątroby i trzustki, dzięki czemu rozpoczyna się tu nowa faza trawienia. Górny koniec dwunastnicy łączy się z odźwiernikiem, dolny przechodzi w jelito czcze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość jelita cienkiego

  Długość jelita cienkiego zmienia się osobniczo w zależności od wieku i od skurczu mięśniówki. Tym też należy tłumaczyć bardzo różne liczby (2, 5—11 mm), które spotykamy w piśmiennictwie. U żywego osobnika możemy przyjąć 4—5 m, na zwłokach długość jest większa (6—8 m) z powodu zaniku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito cienkie

  Jelito cienkie (intestinum tenue) stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego ciągnącą się od żołądka do jelita grubego. Początek i koniec zamknięte są zastawkami, u góry zastawką odźwiernika, u dołu zastawką okrężnicy; pierwsza nie dozwala na cofanie się miazgi pokarmowej do żołądka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt

Do góry