Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tkanka podśluzowa jelita cienkiego

  Tkanka podśluzowa, tak samo jak w innych odcinkach przewodu pokarmowego, tak i w jelicie cienkim zawiera liczne naczynia krwionośne i chłonne, a również splot nerwowy, zwany splotem podśluzowym (plexus submucosus s. entmeus s. Aleissneri). W jednym tylko odcinku, a mianowicie w dwunastnicy w tkance...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robaczkowe jelita cienkiego

  Ruchy robaczkowe, czyli perystaltyczne, przesuwają treść w kierunku odbytu pod wpływem równoczesnej współpracy obu warstw mięśniowych. Występują tu również zwężenia pierścieniowatc, które jednak są poprzedzane rozszerzeniem cewy. Odcinek poszerzony jest gotów do przyjęcia treści jelita z części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy odcinkowe jelita cienkiego

  Ruchy odcinkowe (segmentalne) są znacznie intensywniejsze od poprzednich. W ruchach tych powstaje równocześnie kilka pierścieniowatych zwężeń, które w danej chwili dzielą jelito na szczególne segmenty i następnie zanikają, a między nimi występują nowe zwę. enia. Ruchy te wykonuje mięśniówka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa jelita cienkiego

  Błona mięśniowa (tunica muscularis) składa się z cieńszej zewnętrznej warstwy podłużnej (stratum longitudinale) i grubszej wewnętrznej warstwy okrężnej (stratum circulare), które całkowicie obejmują cewę jelitową. Warstwa okrężna tworzy pierścieniowa te pęczki, które dachówkowato zachodzą na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchyłek krętniczy Meckela

  Pozostałość płodowego przewodu pępkowo-jelitowego, zachowuje się mniej więcej w 2% przypadków w końcowych pętlach jelita krętego w odległości 50—100 cm od zastawki okrężnicy. Długość tego uchyłka waha się zwykle w granicach 3 — 10 cm, może on jednak być znacznie dłuższy (do 30 cm)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek do otrzewnej, krezka i ruchomość jelita cienkiego

  Jelito czcze i jelito kręte są położone wewnątrzotrzewnowo i zawieszone na krezce, której nasada po ukończeniu rozwoju przyczepia się do tylnej ściany brzticha biegnąc z góry i ze strony lewej skośnie ku dołowi i na stronę prawą. Rozpoczyna się ona przy zgięciu dwunastniczo-jelitowym na lewym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie jelita cienkiego

  Zgodnie z ogólnie przyjętym opisem pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń ograniczoną od góry i z obu boków okrężnicą wstępującą, /stępującą i poprzeczną wraz z jej krezką; również miednica mała zawiera pętle w zależności od stanu wypełnienia jej narządów. Zazwyczaj przykrywają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między jelitem czczym i krętym

  Jelito kręte: 1) jest węższe; 2) błona mięśniowa jest nieco słabsza niż w jelicie czczym, jednak wewnętrzna warstwa okrężna mięśniówki zawsze jeszcze przeważa nad zewnętrzną warstwą podłużną, tak samo jak w jelicie czczym; wskutek tego na przekrojach podłużnych ściany jelita silnie się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito czcze

  Jelito czcze (intestinum jejuiium; jejunum = czczy) rozpoczyna się przy zgięciu dwunastniczo-jelitowym, jelito kręte, czyli krętnica (intestinum ileum; eileein= skręcać, owijać), kończy się ujściem do jelita grubego na granicy jelita ślepego i okrężnicy wstępującej. Jelito czcze bez ostre granicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek dwunastnicy do narządów sąsiednich

  Dwunastnica przylega do szeregu narządów położonych częściowo zaotrzewrnowo, częściowo wewnątrzotrzewnowo. Wklęsły obwód podkowy dwunastnicy obejmuje głowę trzustki, z którą jest ściśle złączony.

  Część górna swą powierzchnią przednią przylega do płata czworobocznego wątroby (wycisk...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 461

  praca w formacie txt

Do góry