Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Naczynia chłonne jelita cienkiego

  Naczynia chłonne — mleczowe (vasa chyli/era) jelita, jak wyżej wspomniano, pobierają tłuszcze; dlatego też limfę naczyń chłonnych jelita ze wrzględu na jej białawe zabarwienie nazwano mleczem (chylus), a naczynia chłonne jelit — naczyniami mleczowymi. Rozpoczynają się one w pobliżu wierzchołka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice jelita cienkiego

  Dwunastnicę zaopatrują: t. trzustkowo-dwunastnicza górna z t. żo-łądkowo-dwunastniczej (od t. wątrobnej) i t. trzustkowo-dwunastnicza dolna z t. krezkowej górnej; zespalają się one z sobą na wklęsłej stronie dwunastnicy i oddają liczne, równolegle biegnące gałązki do pętli dwunastnicy i do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trawienie

  Wydzielina gruczołów jelita cienkiego zawiera trzy fermenty trawiące węglowodany: diastazę, maltazę i — nie zawsze — laktazę, poza tym ferment (erypsyna) rozkładający białka (peptydy na kwasy aminowe), wreszcie — lipazę, która trawi tłuszcze. Ta czynność trawienna jelita cienkiego nie odgrywa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły dwunastnicze Brunnera

  Gruczoły dwunastnicze Brunnera (glandulae duodenales s. Brunneri) znajdują się tylko w dwunastnicy. Są to gruczoły cewkowo-pęcherzykowe leżące w obrębie tkanki podśluzowej. Przewód ich przebija błonę śluzową właściwą i uchodzi już to na jej powierzchni między kosmkami, już to (znacznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego

  Nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego i kosmków składa się głównie z dwóch rodzajów komórek. Większość stanowią komórki wałeczkowa te, które tworzą nabłonek jelitowy. Spoczywają one na jednolitej błonie podstawnej. Ich powierzchnie wolne pokrywa tzw. brzeżek prążkowany, charakterystyczny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły jelitowe Lieberkiihna

  Gruczoły jelitowe Lieberkiihna (glandulae intestinales s. Lieberkiihni) występują w postaci prostych, pojedynczych, ślepo kończących się cewek, które w przestrzeniach między kosmkami wpuklają się w obręb blaszki właściwej błony śluzowej sięgając do blaszki mięśniowej; nabłonek kcsmków...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudki limfatyczne skupione

  Grudki limfatyczne skupione albo kępy Peyera (noduli lymphatici aggregati s. agmina Peyeń) są to gromady gęsto obok siebie ułożonych grudek samotnych występujących w liczbie 25—50, nieraz znacznie większej (do 400). Grudki te znajdują się przede wszystkim w jelicie krętym, rzadko tylko w dolnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudki limfatyczne samotne jelita cienkiego

  Grudki limfatyczne samotne (noduli lymphatici solitarii) są to małe twory (wielkości mniej więcej ziarna prosa) kuliste lub gruszkowate. Leżą one albo tylko w błonie śluzowej właściwej, albo częściowo nawet w tkance podśluzowej; sięgają one aż pod sam nabłonek wytwarzając nieznaczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmki jelitowe

  Kosmki jelitowe (villi intestinales). Dalszym czynnikiem, który zwiększa powierzchnię śluzówki, są kosmki. Wysokości 0,3—1,5 mm, są one na ogół ułożone gęsto obok siebie (10—40 na 1 mm2) nadając błonie śluzowej wygląd aksamitu. Liczba ich wynosi około 5 milionów. Dzięki nim powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy okrężne jelita cienkiego

  Fałdy okrężne (plicae circulares s. Kerckringi). W części bliższej jelita cienkiego, mniej więcej do połowy jego długości, wpuklają się do światła fałdy utworzone przez błonę śluzową i tkankę podśluzową. Wysokość tych fałdów wynosi 6—8 mm, w niektórych miejscach dochodzi nawet do i cm...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt

Do góry