Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przyczepki sieciowe

  Przyczepki sieciowe (appendices epiploicae) są to zrazikowate wypustki błony surowiczej w mniejszym lub większym stopniu wypełnione tłuszczem. Występują one już u płodu, jednak jeszcze nie zawierają tłuszczu. Przeważnie układają się w ten sposób, że ich części końcowe wypełniają wcięcia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypuklenia okrężnicy i fałdy półksiężycowate

  Wypuklenia okrężnicy (kaustra coli) i fałdy półksiężycowate (plicae semilunares) są wynikiem powyższych stosunków. Jeżeli taśmy są skrócone toni-cznie czy skurczowo, ściana okrężnicy (i jelita ślepego) wypukła się na zewnątrz i do wewnątrz. Wypuklenia ściany na zewnątrz nazywamy wypuklcniami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taśmy okrężnicy

  Taśmy okrężnicy (tacniae coli) są to trzy podłużne pasma utworzone z gęsto skupionej warstwy podłużnej mięśniówki, podczas gdy miedzy taśmami mięśniówką ta tworzy tylko bardzo nikłą warstwę. Szerokość taśm wynosi 0,5—1 cm, grubość około 1 mm. Taśmy biegną w równych od siebie odstępach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie okrężnicy

  Wszystkie cztery części, na które dzieli się okrężnica (colon = człon), w zasadzie są zbudowane podobnie a różnią się od siebie odmiennym położeniem, długością, stosunkiem do narządów sąsiednich i stosunkiem do otrzewnej.

  Położenie okrężnicy jest przede wszystkim zależne od stopnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne jelita ślepego

  Naczynia chłonne biegną wzdłuż naczyń krwionośnych; uchodzą one do węzłów chłonnych położonych w kącie między jelitem krętym i okrężnica wstępującą wzdłuż tętnicy krętniczo-okrężniczej (lymphonodi ileocaecales). Węzły te mogą powiększać się w stanach zapalnych wyrostka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice jelita ślepego i wyrostka robaczkowego

  Jelito ślepe i wyrostek robaczkowy zaopatruje t. krętniczo-okrężni-cza (z. t. krezkowej górnej). Podąża ona w kierunku kąta utworzonego przez jelito kręte i okrężnicę wstępującą i tutaj dzieli się na trzy gałęzie: i) przednią do przedniej powierzchni kiszki ślepej, 2) tylną do jej tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek wyrostka robaczkowego do otrzewnej

  Wyrostek robaczkowy na całej swej powierzchni jest powleczony otrzewną i ma też w znacznej większości przypadków (94%j Ciechanowski i Gliński) sierpowatą, mniejszą lub większą krezkę, zwaną krezeczką wyrostka robaczkowego (mesenteriolum proc. vermiformis). Krezka ta zaczyna się na powierzchni tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie wyrostka robaczkowego

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość wyrostka robaczkowego

  Długość wyrostka robaczkowego wynosi średnio około 8—9 cm; odpowiada to mniej więcej długości czwartego palca, jednak długość ta jest bardzo zmienna, wahając się od 0,5 do 33 cm; długość powyżej 20 cm należy jednak do bardzo rzadkich przypadków. Grubość wyrostka wynosi około 0,5 cm. Czasami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek robaczkowy

  Wyrostek robaczkowy (processus vermiformis) w rozwoju filogenetycznym jest zwężoną częścią jelita ślepego, która u człowieka i niektórych zwierząt wykształciła się w odrębny narząd zaopatrzony w obfitą tkankę limfatyczną i silną warstwę mięśniową (Kostanecki). Wyrostek robaczkowy wygląda...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt

Do góry