Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Fałdy poprzeczne odbytnicy

  Fałdy poprzeczne (plicae transversales recti) występują najczęściej w liczbie trzech, rzadziej dwóch, czterech lub nawet pięciu. Są to sierpowate fałdy utworzone przez błonę śluzową (i tkankę podśluzową) u swych podstaw wzmocnione pasmem mięśniówki okrężnej; warstwa podłużna mięśniówki nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa odbytnicy

  Błona mięśniowa, która jest znacznie grubsza niż w innych częściach jelita, składa się z dwóch warstw tkanki mięśniowej gładkiej: warstwy zewnętrznej podłużnej i wewnętrznej okrężnej, tak samo jak w innych odcinkach jelita.

  Warstwa podłużna obejmuje nieprzerwanie całą powierzchnię;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona zewnętrzna odbytnicy

  Błona zewnętrzna utworzona jest częściowo przez otrzewną opisaną wyżej, częściowo zaś, w miejscach gdzie otrzewna nie występuje, przez tkankę łączną. W tkance tej przebiegają naczynia krwionośne odbytnicy, dopóki nie wejdą w obręb błony mięśniowej, oraz leżą węzły chłonne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady rozwojowe odbytnicy

  Najbardziej znane wady rozwojowe odbytnicy obejmujemy nazwą zaniku odbytu (atresia ani s. anus imperforatus). Historia rczwoju osobniczego tłumaczy nam jego powstanie: zanik odbytu bowiem polega na powstrzymaniu rozwoju, wskutek czego błona stekowa, oddzielająca ślepo kończące się jelito tylne od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie odbytnicy

  Ponieważ odbytnica jest rozciągliwa w narkozie można wprowadzić do niej parę palców; dostępne są wtedy wymacaniu (palpatio) błona śluzowa odbytnicy, jak również sąsiednie narządy, a mianowicie: pęcherz moczowy, gruczoł krokowy i pęcherzyki nasienne u mężczyzny, macica i pochwa u kobiety; podczas...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek odbytnicy do sąsiednich narządów

  W części miednicznej powierzchnia tylna graniczy z kością krzyżową (trzema dolnymi kręgami) i kością guzi-czną, a poniżej nich z częścią tylną przepony miednicy; jeżeli bańka odbytnicy jest silnie wypełniona, ściana tylna graniczy obustronnie również z dolną częścią mięśnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /4 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek odbytnicy do otrzewnej

  Otrzewna pokrywa odcinki górne powierzchni przedniej i powierzchni bocznych części miednicznej odbytnicy. Z boków przerzuca się otrzewna na ścianę tylno-boczną miednicy, z przodu zaś na narządy miednicy położone do przodu od odbytnicy. Otrzewna powierzchni bocznych pokrywa mniej więcej 1/3 górną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział, położenie i przebieg odbytnicy

  Odróżniamy dwie części odbytnicy różne pod względem budowy, czynności i położenia: odcinek górny, zwany częścią miedniczną (pars pehina recti), położony w miednicy małej i odcinek dolny, zwany częścią kroczową (pars perinealis s. analis recti). Granicę obu części stanowi miejsce, gdzie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbytnica

  Odbytnica (rectum s. intestinum rectum) stanowiąca końcowy odcinek jelita grubego rozpoczyna się na wysokości górnego brzegu 3 kręgu krzyżowego jako przedłużenie okrężnicy esowatej a kończy się w okolicy kroczowej poniżej i do przodu od końca kości guzicznej otworem, który ma nazwę odbytu (anus)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy okężnicy

  Nerwy pochodzą z układu współczulnego i przywspółczulnego. Włókna przywspółczulne są to zarówno gałązki n. błędnego (z części mózgowiowej układu przywspółczulnego), jak i włókna części krzyżowej tego układu. Granica unerwienia, tak samo jak granica unaczynienia, leży w obrębie okrężnicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt

Do góry