Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Dół strzałkowy lewy wątroby

  Dół strzałkowy lewy (fossa sagittalis sinistra) biegnie wzdłuż granicy przyśrodkowej lewego płata od wcięcia pępkowego do żyły wątrobnej lewej (ryc. 194). W jego przednim odcinku leży część końcowa więzadła obłego wątroby, docłiodząca do lewej gałęzi żyły wrotnej; jest ono...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia dolna wątroby

  Powierzchnia dolna (facies inferior) na ogół spłaszczona, nierówna, przebiega skośnie do przodu, ku dołowi i na prawo. Spoczywa ona na szeregu narządów jamy brzusznej. Na powierzchni tej znajdują się dwie strzałkowo biegnące bruzdy zwane dołami, połączone krótszą bruzdą poprzeczną, tak że...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzeg przedni wątroby

  Brzeg przedni (margo anterior) oddziela powierzchnie górną od dolnej. Na nim na granicy między płatem lewym i prawym, w miejscu gdzie do wątroby dochodzi więzadło sierpowate, znajduje się silne wycięcie pępkowe (incisura umbilicalis); do tego wcięcia dochodzi również więzadło obłe wątroby...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia górna wątroby

  Powierzchnia górna (facies superior), wypukła, skierowana ku górze i do przodu, przylega do dolnej strony przepony. Przyczep więzadła sierpowatego, położony nieco na prawo od linii pośrodkowej, oddziela na powierzchni górnej większy płat prawy (lobus dexter) od znacznie mniejszego i zmiennego płata...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt wątroby

  Kształt wątroby na zwłokach zakonserwowanych przypomina skośnie przecięte jajo, które utraciło znaczną część obwodu od strony lewej i od dołu, a zachowało tępy biegun skierowany w stronę prawą. Wątroba jest więc po stronie prawej bardzo gruba, w stronę lewą — stopniowo coraz bardziej cienka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości fizyczne wątroby

  Wątroba ma budowę dość spoistą; jej ciężar gatunkowy wynosi 1,05—1,06. Jednak sprężystość wątroby jest niewielka, wskutek czego jest ona łamliwa. Na przykład przy upadku z dużej wysokości może nastąpić rozerwanie większych części wątroby z czym łączy się krwotok do jamy brzusznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa wątroby

  Na świeżym preparacie zabarwienie wątroby jest brązowo-czerwo-nawe, w stłuszczeniu wątroby — żółtawe, w żółtaczce zielone, w niektórych innych schorzeniach ciemnobrązowe lub szarobrązowe. W^ dokładnym badaniu powierzchnia wątroby, choć niezbyt wyraźnie, wykazuje subtelny rysunek odpowiadający...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrastanie i wielkość wątroby

  W pierwszych okresach życia zarodka intensywność wzrastania wątroby jest niesłychanie duża, w okresach późniejszych i po urodzeniu silnie się zmniejsza. U zarodka 5—6-tygodniowego wątroba zajmuje wielką część jamy brzusznej, u płodu 3-miesięczncgo zstępuje jeszcze poniżej pępka, u noworodka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie wątroby

  Wątroba położona jest w górnej części jamy brzusznej. Przeważna część wątroby leży na prawo od płaszczyzny pośrodkowej, część znacznie mniejsza po stronie lewej. Wątroba wypełnia i) podżebrze prawe, 2} znaczną część okolicy nadpępcza i 3) górną część podżebrza lewego do linii...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątroba

  Wątroba (hepar) jest to największy narząd jamy brzusznej i największy gruczoł ustroju; nie jest ona jedynie gruczołem wydzielającym żółć, ale jak to zobaczymy dalej, sprawuje różnorodne czynności, które u bezkręgowców wykonywane są przez różne narządy. Wątroba jest ośrodkiem przemiany materii...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry