Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przewody żółciowe

  Przewody żółciowe (ducius biliferi) odprowadzające żółć ze zrazików zaczynają się na krawędziach zrazików (ryc. 202) jako krótkie przewody początkowe (wstawki) wysłane niskim nabłonkiem kostkowym. Łączą się one w przewody większe, wysłane już nabłonkiem wałeczkowatym, i biegną w tkance...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki wątrobne

  W tę to sieć naczyniową zrazika wbudowana jest sieć druga, złożona z nabłonkowych beleczek wątrób nych. Beleczki te składają się z powiązanych w sznury i pasma komórek wątrobnych, które stanowią element gruczołowy zrazika. Mają one kształt wielościennych brył o wymiarach 18 26 (j.. zawierają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła śródzrazikowa

  Żyła śródzrazikowa (v. intralobularis s. centralis), która zbiera krew z sieci włosowatej zrazika, zaczyna się paru gałązkami w niedużej odległości od wierzchołka zrazika, biegnie w jego osi i wychodząc przez podstawę uchodzi do żyły podzrazikowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice i żyły międzyzrazikowe

  Tętnice i żyły międzyzrazikowe (aa. et w. intalobulares). Budowa zrazika związana jest ściśle z przebiegiem naczyń krwionośnych. Otrzymują one krew z żyły wrotnej i z tętnicy wątrobnej. I jedno, i drugie naczynie rozgałęzia się silnie w wątrobie, a ich końcowe gałązki biegną wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zraziki wątroby

  Zraziki wątroby (lobuli hepalis) mają kształt zbliżony do graniastosłupów o zaokrąglonych krawędziach. Wielkość zrazików bywa różna: szerokość podstawy waha się od 1 do 2 mm, wysokość zrazika jest dwa razy większa. U niektórych zwierząt, np. u świni, zraziki są oddzielone przegrodami z tkanki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ WĄTROBY

  Wątroba zawiązuje się w końcu i-miesiąca życia zarodka. W tym czasie entoderma wyściełająca zawiązek dwunastnicy wpukla się w krezkę brzuszną w postaci tzw. zatoki wątrobnej. Krezka ta w tym miejscu rozrasta się w poprzek i tworzy tuż poniżej serca tzw. przegrodę poprzeczną (septum...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCOWANIE I RUCHOMOŚĆ WĄTROBY

  Cały szereg czynników wpływa na umocowanie wątroby w jej prawidłowym położeniu. Spośród nich więzadła wątroby nie odgrywają głównej roli; już większe znaczenie ma łącznotkankowe połączenie powierzchni tylnej wątroby z przeponą i z żyłą główną dolną, jak również ciśnienie innych trzew...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wuczuwalność wątroby

  Kładąc dłoń na powłoki brzuszne i kierując końce palców ku łukowi żebrowemu wyczuwamy podczas głębokiego wdechu, jak przedni brzeg wątroby uderza o końce palców. W spokojnym oddechu nic daje się on wymacać. U dziecka przedni brzeg wątroby przekracza łuk żebrowy prawy o kilka centymetrów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI TOPOGRAFICZNE WĄTROBY

  Wątroba leży w okolicy podżebrowej prawej i w okolicy nadpępcza, sięgając swym lewym płatem w obręb okolicy podżebrowej lewej aż do linii sutkowej. Wątroba wypełnia wypuklenie przepony całkowicie po stronie prawej, częściowo tylko po stronie lewej i przylega do tego mięśnia większą częścią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA WĄTROBY

  Z wyjątkiem niektórych miejsc powierzchnia wątroby przykryta jest błoną surowiczą; role tkanki podsurowiczej odgrywa tu torebka Glissona, ściśle z nią zrośnięta. Błona surowicza wątroby pochodzi z odcinka środkowego krezki brzusznej otrzewnej; powleka ona powierzchnię górną i powierzchnię...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 646

  praca w formacie txt

Do góry