Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Staw pierścienno-nalewkowy

  Staw pierścienno-nalewkowy (articulatio crico-arytenoidea) łączy odpowiednie powierzchnie stawowe chrząstki picrścieniowatej z chrząstką na-lewkowatą. Wypukła i wydłużona główka stawowa położona jest na górnym bocznym kącie płytki chrząstki pierścieniowatej opadając nieco ku przodowi i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzozrost nalewkowo-rożkowy

  Więzozrost nalewkowo-rożkowy '( syndesmosis arycorniculata) luźno łączy wierzchołek chrząstki nalewkowatej z chrząstką rożkowatą. Jest to połączenie łącznotkankowe, nieraz jednak chrząstkowe (synchondrosis), lub nawet stawowe (articulatio) zawierające jamę stawową.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i kostnienie chrząstek krtani.

  Chrząstki krtani są otoczone bardzo silną ochrzęst-ną zawierającą dużą ilość włókien sprężystych. Są one zbudowane częściowo z chrząstki sprężystej, częściowo 7. chrząstki szklistej. Chrząstkami szklistymi są chrząstki: tarczowata i pierścieniowata; również chrząstki nalewkowate są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstki trzeszczkowate

  Chrząstki trzeszczkowate (cartilagines sesamaideae ) niestałe, małe, spotyka się u różnych miejscach, czy to między chrząstkami krtani, czy to w wiązadłach.

  Do chrząstek trzeszczkowatyeh zaliczamy: i) małe, parzyste chrząsteczki położone bocznie od podstawy chrząstek nalewkowa tych. 2) chrząs...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka nagłośniowa

  Chrząstka nagłośniowa (cartilago epiglottica), nieparzysta płytka stanowiąca chrzęstne podłoże nagłośni (epiglottis), zbudowana jest z chrząstki sprężystej; ma ona kształt i wygięcie siodełka roweru i położona jest ku tyłowi od nasady języka, kości gnykowej oraz błony tarczowo-gnykowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstki klinowate

  Chrząstki klinowate ( cartilagines cuneiformes) są to dwie małe, niestałe, wydłużone grudki żółtawej chrząstki sprężystej zmiennego kształtu, położone do przodu od chrząstek rożkowatych. Na wolnej powierzchni każdej z nich leż\ skupienie gruczołów, które w tym miejscu wypukła błonę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstki rożkowate

  Chrząstki rożkowate (cartilagines corniculatae) są to dwie małe stożkowate grudki żółtawej chrząstki sprężystej; każda z nich położona jest na szczycie chrząstki naiewkowatcj w jego przedłużeniu ku tyłowi i przy-śrocl kowo. Chrząstka ta wywołuje g u z e k r o ż k o w a t y (tuberculum...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstki nalewkowate

  Chrząstki nalewkowate {cartilagines arytenoideae; arytaina = polewaczka; obie chrząstki razem podobne są do naczynia jakie Grecy używali do oliwy), prawa i lewa, położone są w tylnej części krtani na brzegu górnym płytki chrząstki pierścieniowatej. Chrząstki nalewkowate są kształtu trójściennych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka pierścieniowata

  Chrząstka pierścieniowata (cartilago cricoidea\ krikos = pierścień), mniejsza, lecz grubsza i mocniejsza od chrząstki tarczowatej, ma postać pierścienia sygnetowego. Węższa część przednia nosi nazwę łuku (arcusszersza część tylna mniej więcej czworoboczna — nazwę płytki albo blaszki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka tarczowata

  Chrząstka tarczowata (cartilago tłiyreoidea), największa chrząstka krtani, jest płytą ochronną aparatu głosowego i drogi powietrza. Nazwa jej pochodzi z podobieństwa kształtu do czworobocznej tarczy (thyreos = tarcza). Chrząstka tarczowata składa się z dwóch symetrycznych, mniej więcej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /3 537

  praca w formacie txt

Do góry