Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wargi głosowe

  Wargi głosowe (labia vocalia). Fałdy głosowe ograniczone są od strony górnej i przyśrodkowej przez tzw. wargi głosowe, które drgają w stosunku do siebie, podobnie jak poruszają się w stosunku do siebie wargi ust; w przekroju czołowym mają one kształt trójkątny; ich górna wolna powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy głosowe

  Fałdy głosowe (plicae imales) stanowią wolny, ostry brzeg błony śluzowej warg głosowych; graniczą one bezpośrednio ze szparą głośni i mają to samo umocowanie co więzadła głosowe. Fałdy głosowe wnikają bardziej przyśrodkowo od fałdów kieszonki krtaniowej i zabarwienie ich u osoby żywej jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy kieszonki krtaniowej

  Fałdy kieszonki krtaniowej (plicae tentriculares) mają nierówny zazębiony brzeg; ich szeroki dolny kraniec tworzy ścianę górną kieszonki krtaniowej. Fałdy kieszonki krtaniowej zawierają część dolną błony czworokątnej wraz z więzadłem kieszonki, włókna mięśniowe (m. kieszonki krtaniowej) i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama pośrednia krtani

  Jama pośrednia krtani (caputn laryngis intermedium) jest krótka. Jej górną granicę tworzą oba fałdy kieszonki krtaniowej (plicac uentri-culares), granicę dolną — obie wargi głosowe (labia nocalia). Między fałdem kieszonki krtaniowej i wargą głosową z każdej strony leży szczelinowate wejście do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsionek krtani

  Przedsionek krtani albo j a ma górna krtani (resłibulum laryngis s. cauum laryngis supeńus) sięga ocl fałdów nalewkowo-nagłośniowycli (wejścia do krtani) aż do fałdów kieszonki krtaniowej. Ściana przednia jest przeszło dwa razy wyższa niż ściana tylna, odpowiednio do różnej długości nagłośni i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście do krtani

  Wejście do krtani (aditus laryngis) stanowi górny otwór przedsionka; jęst 0110 ustawione prawie pionowo, skierowane ku tylnej ścianie gardła. \a zwłokach jest ono u góry szerokie i owalne, zwęża się w kierunku chrząstek nalcwkowatych, wreszcie tworzy wąską szparę między nimi. U osoby żywej kształt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama krtani

  Jama krtani fcauum laryngis) jest znacznie mniejsza od zewnętrznego obwodu krtani. Ściana przednia jamy utworzona jest przez powierzchnię tylną chrząstki nagłośniowej. więzadło tarczowo-nagłośniowe. kąt chrząstki tarczowatej, więzadło pierścicnno-tarczowc i luk chrząstki pierścieniowatej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło tarczowo-nagłośniowe

  Więzadło tarczowo-nagłośniowe (ligamentum thyreo-epiglotticum), o którym wspominaliśmy przy opisie chrząstki nagłośniowej, zaliczyć należy również do połączeń leżących wewnątrz krtani. Jest to silne, sprężyste więzadło, które łączy szypułkę chrząstki nagłośniowej z kątem chrząstki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła kieszonki krtaniowej

  Więzadła kieszonki krtaniowej (ligamenta rentricularia) albo więzadła »rzckome«, dwa symetryczne pasma, stanowią dolny brzeg błony czworokątnej, podobnie jak więzadła głosowe — brzeg górny stożka sprężystego. W więzadle kieszonki krtaniowej włókna są częściowo sprężyste, lecz nie tak liczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona czworokątna

  Błona czworokątna (membrana guadrangularis), podobnie jak stożek, jest łączno-tkankową blaszką sprężystą, ale znacznie cieńszą oraz delikatniejszą, i nie ina tego znaczenia przy wytwarzaniu głosu. Stożek stanowi część dolną błony włóknisto-sprę-żvstej krtani (membrana fibro-elaslica...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt

Do góry