Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wielkość płuc

  Ponieważ płuco składa się z układu małych pęcherzyków wypełniających się powietrzem, wielkość jego jest zmienna zależnie od ilości powietrza, które zawiera: płuco powiększa się podczas wdechu i zmniejsza podczas wydechu. Poza tym wielkość płuc jest zmienna również osobniczo, zależnie od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie płuc

  Oba płuca położone są w jamie klatki piersiowej, ściany której ściśle przylegają do nich (p. dalej). Odgraniczone przeponą od trzew jamy brzusznej, płuco prawe i lewe przedziela w płaszczyźnie pośrodkowej szereg narządów tak jak i one położonych w klatce piersiowej. Narządy te położone...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój płuc

  W przedłużeniu krtani z rynienki płucnej rozwija się cewka tchawicy. Jej dolny v\ypuklony koniec już w 1 miesiącu życia zarodka tworzy dwa boczne wypuklcnia — «pierwotne woreczki płucne». Są to zawiązki oskrzeli zewnątrzpłucnych i obu płuc.

  Oba pierwotne woreczki płucne /. samego początku są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /4 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek części szyjnej tchawicy

  Część szyjna sięga ku dołowi do otworu górnego klatki piersiowej.

  Z przodu na wysokości górnych chrząstek tchawiczych (2—4, nieraz również 1) do tchawicy przylega 1) cieśń gruczołu tarczowego. Poniżej cieśni leży 2) żylny splot tarczowy nieparzysty plexus thyreoideae im par) i wychodzące z niego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek tchawicy i oskrzeli do narządów sąsiednich

  Pod względem gałęzi. Gałęzie są widoczne po otwarciu wnęki płuca i odchy leniu jej brzegów; początek gałęzi leży jeszcze w głębi wnęki i dopiero nieznacznie dalej wchodzi w obręb tkanki płucnej.

  Po stronie prawej po krótkim przebiegu (1,5—2,5 cm) przeważnie nie dochodząc do wnęki oskrzele...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostroga tchawicy

  Ostroga tchaw icy (cańna trachcae). W miejscu rozdwojenia tchawicy (podobnie jak w miejscach podziału oskrzeli) między wejściem do obu oskrzeli, do światła tchawicy wstępuje wklęsła strzałkowa listewka tzw. ostroga tchawicy. Pokrywająca ją błona śluzowa na swojej wolnej powierzchni ma bardzo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzela główne

  Oskrzelami głównymi (bronchi pńncipales), prawym i lewym, nazywamy obie gałęzie tchawicy, które rozpoczynają się w miejscu jej rozdwojenia i kończą u wejścia do odpowiedniego płuca. Gałęzie oskrzeli głównych powstałe przez ich podział wchodzą do płuc i dzielą się na coraz mniejsze oskrzela;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa tchawicy

  Błona śluzowa (tunica mucosa). Warstwę wewnętrzną ściany tchawicy tworzy błona śluzowa, która tkanką podśluzową łączy się z błoną włóknistą.

  Błonę śluzową pokrywa charakterystyczny dla dróg oddechowych wielorzędowy nabłonek migawkowy, którego migawki poruszają się w kierunku krtani i w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień tchawiczy

  Mięsi eń tchawiczy (m. trachealis). Mięśniówka leży w ścianie tylnej tchawicy; ponieważ ściana ta nie zawiera chrząstek, nosi nazwę ściany błoniastej (paries membranaceus). Mięśniówka zwana mięśniem tch a wieży m (musculus trachealis) ułożona jest do wewnątrz od błony włóknistej;składa się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstki tchawicze

  Chrząstki tchawicze (carłilagines tracheales) są to pierścienie chrząstki szklistej otwarte na stronie tylnej tchawicy; poszczególna chrząstka jest więc kształtu podkowiastego i stanowi około 2 3 lub 3 , obwodu tchawicy. Chrząstki ułożone są poziomo jedna nad drugą przedzielone wąską...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt

Do góry