Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Oskrzela płatowe

  Oskrzela płatowe (bronchi lobares). Odróżniamy trzy oskrzela płatowe po stronie prawej i dwa po stronic lewej odpowiednio do zwykle występującej liczby płatów płucnych.

  Według wielu autorów dolne piaty stanowią najstarsze części płuc, płaty pierwotne; dlatego też zaopatrujące je oskrzele...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ dwudzielny i trójdzielny oskrzeli

  Oskrzela dzielą się w zasadzie na dwie gałęzi mówimy o podziale przez rozdwojenie (dichotomia). Czasem tylko w większych oskrz lach występuje pozornie podział na trzy gałęzie, w miejscach, w których w innych przypadkach występują wyraźnie dwa blisko siebie położone podziały. W dokładnym badaniu tego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ściany oskrzeli

  Budowa ściany oskrzeli zmienia się w zależności od ich wielkości. Odróżniamy typ budowy wielkich, średnich i małych oskrzeli, które wreszcie przechodzą w drobne oskrzeliki (bronchioli); typy te zresztą przechodzą jeden w drugi bez ostrej granicy.

  Do wielkich oskrzeli pod względem budowy zaliczamy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSKRZELA WEWNĄTRZPLUCNE

  Oskrzela rozgałęziają sie w płucu podobnie do rozgałęzień drzewa liściastego i biegną razem z gałęziami tętnicy płucnej. Gałęzie te, które z serca doprowadzają do płuca krew żylną, ściśle towarzyszą oskrzelom. Gałęzie żył płucnych, które krew tętniczą (utlenioną w płucach)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzeń albo trzon płuca

  Korzeń albo trzon płuca (radix pulmonis) łączy serce oraz tchawicę z powierzchnią śródpiersiową płuca i utworzony jest przez te wszystkie twory, które wchodzą do wnęki płuca lub z niej wychodzą. Opłucna obejmująca korzeń płuca wraz z jej przedłużeniem ku dołowi — więzadłem płucnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzeg przedni płuca

  Brzeg przedni (margo anterior) w odróżnieniu od tylnego jest cienki, prawie ostry. Różni się również swą długością, która jest znacznie mniejsza z powodu wysokiego położenia przyczepu przedniego przepony. Po stronie prawej biegnie on prawie pionowo, po lewej na wysokości 4—5 przestrzeni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzeg dolny płuca

  Brzeg dolny (margo injerior) jest ostry oraz cienki na wypukłości półksiężyca podstawy, gdzie oddziela powierzchnię przeponową od żebrowej i wnika do zachyłka żebrowo-przeponowego. Po stronie przyśrodkowej, na wklęsłości półksiężyca podstawy, gdzie brzeg ten oddziela powierzchnię przeponową od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek żebrowo-przeponowy

  Zachyłek żebrowo-przeponowy, lejkowaty odcinek jamy opłucnej położony między opłucną żebrową a opłucną przeponową sięga tak daleko ku dołowi, że znajduje się na wysokości górnej trzeciej części nerki; w silnym wdechu prawie do tejże wysokości może się opuszczać również dolny brzeg...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa płuca

  Podstawa płuca (basis pulmonis) albo powierzchnia przepono (facies diaphragmatica) przylega do przepony i odpowiednio do jej wypukł jest silnie wklęsła. Obejmuje ona serce i wskutek tego ma kształt półksiężyc, waty. Po stronic lewej podstawa płuca utworzona jest głównie przez pła dolny i tylko...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczyt płuca

  Szczyt płuca (apex pulmonis) jest zaokrąglony i tępy. Ponieważ pierwotna jama ciała sięga ku górze aż do głowy pierwszego żebra, a pierwsza para żeber tak jak wszystkie inne biegnie skośnie do przodu i ku dołowi, szczyt płuca wystaje nad przednim brzegiem otworu górnego klatki piersiowej i wypełnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt

Do góry