Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Oskrzeliki

  Oskrzeliki bronchioli). Oskrzele małe o średnicy około 1 —1,5 mm (w ścianie swej zawierające jeszcze chrząstki).

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegrody międzyzrazikowe

  Przegrody międzyzrazikowe (sepia interlobularia) przedzielające zraziki zbudowane są z wiotkiej tkanki łącznej, która umożliwia przesuwalność zrazików. Od tkanki płucnej utworzonej przez ścianki pęcherzyków jest ona odgraniczona silną gazoszczelną błonką graniczną zrazików (membrana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grona płucne

  Zraziki płucne dzielą się na najmniejsze odcinki, tzw. grona (acini). Stanowią one podstawową jednostkę płuc, zarówno anatomiczną jak i czynnościową. Wszystkie rozgałęzienia, które wychodzą z obu oskrzelików oddechowych powstałych z jednego skrzelika końcowego, tworzą spłaszczone, stożkowate...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zraziki płucne

  Zraziki płucne (lobuli pulmonis) są to mniejsze części miąższu płucnego odgraniczone jedne od drugich łącznotkankowymi przegrodami międzyzraziko-wymi (sep ta interlobularia); przegrody te wcinają się mniej lub więcej głęboko w obręb miąższu płucnego.

  Kształt zrazików jest bardzo różny. Zraziki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmenty oskrzelowo-płucne

  Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmorialia) są to części płatów płuca zaopatrzone większymi oskrzelami, a mianowicie 10 oskrzelami segmentowymi dla każdego płuca. Segmenty dzielą się dalej na podsegmenty zaopatrzone oskrzelami podsegmentowymi, powstałymi przez podział na dwie lub na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna architektura płata płucnego

  Niektórzy autorzy odróżniają dwie części piata. Jedną obwodową zwaną płaszczem płata i drugą środkową lub przywnę-kową zwaną jądrem.

  Jądro piata utworzone jest głównie przez oskrzela, naczynia krwionośne, naczynia i węzły chłonne, włókna nerwowe i ich zwoje oraz przez tkankę łączną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatowatość płuc i kształt klatki piersiowej

  Pewna współzależność między wytwarzaniem się płatów a kształtem klatki piersiowej została stwierdzona w badaniach typów konstytucyjnych. W różnych ty pach stwierdzono różne postacie piatów; w typach Icptosomicznych normalna płatowatość występować ma częściej niż w typach pik-nicznych. Za takim...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność stosunku płatów do oskrzeli płatowych

  Przeważnie każdy piat (nawet płaty odgraniczone szczelinami dodatkowymi) zaopatrzony jest przez oddzielne oskrzele. Liczne jednak odmiany wskazują, że nie ma bezwzględnej przynależności płatów nawet do większych oskrzeli, ponieważ nieraz jeden piat zaopatrują 2 lub 3 oskrzela samodzielnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność szczelin międzyplatowych i połączeń płatów z sobą

  W swym rozwoju szczeliny międzypłatowe są niesłychanie zmienne; mogą one wcinać się do różnej głębokości z powierzchni płuca w kierunku wnęki, jak również mogą niecałkowicie oddzielać płaty na powierzchni. Tego rodzaju połączenia płatów z sobą czy to na powierzchni, czy też w głębi szczelin...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność wielkości płatów oskrzelowych

  Zmienność wielkości płatów jest na ogół duża. Najbardziej zmienną po stronie prawej jest wielkość płata środkowego i położenie jego górnej granicy, po stronie lewej wielkość języczka płata górnego. Natomiast górne odgraniczenie (Jusura obliqua) płata dolnego jest bardziej stałe.

  Powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt

Do góry