Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przesuwalność zrazików i znaczenie czynnościowe przegród międzyzrazikowych

  Z powodu wiotkości tkanki łącznej przegród międzyzrazikowych, zraziki płuc ne są przesuwalne jedne w stosunku do drugich. Dlatego też obrzęk (oedema) przegród międzyzrazikowych wskutek napięcia tkanki łącznej międzyzrazikowej powoduje nie-przesuwalność zrazików i silniejsze ustalenie całego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy płatów i znaczenie płatowatości płuc

  Jak odbywają się przesunięcia płatów w stosunku do siebie podczas wdechu i wydechu. i czy w ogóle odbywają się przesunięcia oddechowe płatów, poglądy pod tym względem są podzielone. Według niektórych autorów w typie oddechowym mieszanym. żebrowo-brzusznym , w którym jama klatki piersiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddechowe ruchy wnęki

  Równolegle do ruchów oddechowych rozdwojenia tchawicy, odbywają się również oddechowe przesunięcia wnęki płuca. Podczas wdechu wnęka opuszcza się ku dołowi mniej więcej o wysokość jednego kręgu i to wdechowe opuszczanie się jej ma ogromne znaczenie dla przewietrzania szczytu płuca. Przy słabym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWYWANIA SIĘ PŁUCA

  Pod wpływem sportu, a w ięc wzmożonego obciążenia pracą płuca się powiększają. Nic wiemy jednak czy powiększenie to następuje wskutek zwiększenia się liczby pęcherzyków : pogląd taki był niejednokrotnie wypowiadany, choć zwiększenie się pojemności życiowej płuca może występować bez zmian...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPIĘCIE PŁUCNE

  Płuca są narządem wydrążonym z drzewiasto rozgałęzionym światłem, przy czym tchawica stanowiłaby pień drzewa a oba płuca jego korony. Na szczególną uwagę zasługuje. że ściany tych wydrążonych przestrzeni, które tworzą płuca, są umocowane prawie wyłącznie w jednym tylko miejscu w obrębie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi odpływu limfy z płuca

  Z dolnych płatów naczynia limfatyczne kierują się nie tylko do dolnej grupy węzłów oskrzelowo-płucnych i tchawiczo-oskrzclowych dolnych, lecz również do węzłów położonych w więzadlc płucnym i stąd przez przeponę do węzłów chłonnych zaotrzewno-wych 1 oraz do węzłów śród piersiowych tylnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne

  Węzły chłonne, przez które z płuc wiedzie droga limfy, położone są głównie wzdłuż drzewa oskrzelowo-tchawiczego; poza tym droga prowadzi przez węzły śródpiersiowc tylne oraz przez węzły położone w więżadle płucnym i pod przeponą. Węzły więzadła płucnego są to węzły drobne, które wraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespolenia między gałęziami oskrzelowymi a płucnymi

  Przed podziałem uałązek t. płucnej na sieć naczyń włosowatych ściany pęcherzyka (proksymalnie od nich) występują liczne zespolenia z gałązkami oskrzelowymi; odbywa się więc mieszanie krwi tętniczej z krwią żylną, która jednak przez wymianę gazową wkrótce zostanie utleniona. Zespolenia te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły oskrzelowe

  Żyły oskrzelowe (w. brondiiales). Z sieci włosowatych utworzonych z gałązek oskrzelowych tętniczych zbierają się delikatne żyły oskrzelowe zawierające krew yvlną. Żyły położone w bliskości wnęki łączą się w kilka pni żylnych, które z prawej strony uchodzą do żyły nieparzystej (tylne)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie oskrzelowe

  Gałęzie oskrzelowe (rami brondiiales )x. Podobnie jak tętnice płucne również tętnicze gałęzie oskrzelowe towarzyszą oskrzelom wzdłuż całego ich przebiegu. O ile jednak tt. płucne zawierają krew żylną. o tyle gałęzie oskrzelowe krew tętniczą.

  Odróżniamy gałęzie oskrzelowe tylne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt

Do góry