Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Osklepek opłucnej

  Osklepek opłucnej (cupula pleurae). Górna część ściennego worka opłucnej, który obustronnie wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej i wnika w obręb szyi, nosi nazwę os klepka lub sklepienia opłucnej. W nim leży szczyt płuca wytwarzając jak gdyby odlew osklepka i wypełniając go całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna przeponowa

  Opłucna przeponowa (pleura diaphragmatica s. phrenica) pokrywa obustronnie kopuły przepony i ich zbocza (areae pleurales) sięgając na obwodzie prawie do przyczepu początkowego przepony, przyśrodkowo zaś do śródpiersia : część pośrodkowa przepony (area mediastinalis), która dźwiga śródpiersie nie jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna żebrowa

  Opłucna żebrowa (pleura costalis) przylega obustronnie do powierzchni wewnętrznej ścian klatki piersiowej za pośrednietwem tkanki podopłucnowej czyli tzw powięzi w e w n ą t r z p i e r s i o w ej (fascia endothóracica).

  Siedząc opłucną żebrową od przodu do tyłu stwierdzamy, że pokrywa ona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocowanie opłucnej ściennej

  W warunkach prawidłowych opłucna ścienna daje się bez trudu odpreparować zarówno na zwłokach świeżych, jak i utrwalonych z większą łatwością od ściany klatki piersiowej, nieco trudniej od przepony i osierdzia. Do wewnętrznej powierzchni żeber opłucna ścienna przytwierdzona jest luźniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna ścienna

  Opłucna ścienna (pleura parietalis) wyścieła obszerną komorę, w której leży płuco i ze ścianą której na ogół jest nieprzcsuwalnie złączona. U dołu opłucna ścienna wyścieła kopuły przepony; na stronie przyśrodkowej — tworzy ścianę boczną śródpiersia; na stronie bocznej — od kręgosłupa do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna płucna

  Opłucna płucna albo trzewna (pleura pulmonalis s. viscerc.lis) otacza całą powierzchnię płuca z wyjątkiem wnęki, gdzie przechodzi w opłucną ścienną. W obrębie szczelin miedzypłaiowych, jak to zaznaczyliśmy poprzednio, opłucna płucna zstępuje na jednej z powierzchni międzyplatowych i dochodząc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygląd opłucnej

  Budowa opłucnej  nie różni się w zasadzie od budowy otrzewnej. Jest to cienka blaszka wysłana jednowarstwowym nabłonkiem płaskim, wskutek czego jest gładka i lśniąca. Nabłonek spoczywa na tkance łącznej, ułożonej w parę warstw pęczków włókien klejodajnych i sieci sprężystych. Najgłębsza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna stosunki ogólne

  Każda opłucna składa się z dwóch blaszek: opłucnej ściennej (pleura parietalis) wyściełającej jamę klatki piersiowej (caoum thoracis), w której płuco się znajduje i opłucnej płucnej albo trzewnej (pleura pulmonalis s. uisce-ralis) pokrywającej płuco. Między obu tymi blaszkami znajduje się jama...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna

  Opłucna (pleura) jest to błona surowicza, która dla każdego płuca oddzielnie tworzy zamknięty worek. Odróżniamy więc dwa worki opłucnej, jeden dla płuca prawego, drugi dla lewego. Oba te worki surowicze, choć mogą się z sobą stykać ku tyłowi od mostka, są jednak całkowicie niezależne jeden od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy oddechowe drzewa oskrzelowego

  Przy pomocy nowoczesnych metod rentgenokimografii, które umożliwiają rejestrowanie ruchów, badano również ruchy oddechowe oskrzeli wypełniając drzewo oskrzelowe środkiem cieniującym. Stwierdzono, ze oskrzela podczas wdechu wydłużają się i równocześnie poszerzają. Poszerzenie zmniejsza opór prądu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt

Do góry