Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ROZWÓJ NERKI WŁAŚCIWEJ

  Nerka właściwa ren s. mtanephros) w przeciwieństwie do obu poprzednich generacji utraciła już wszelkie nawiązania do budowy metamerycznej. Rozpoczyna ona swój rozwój nieco później niż pranercze. w 2 miesiącu życia zarodka i powstaje z dwu różnych źródeł: 1) z końcowego odcinka tkanki nerkotwórczej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PRANERCZA

  Pranercze (mesonephros) zawiązuje się nieco później niż przednercze. Ten filo-i  togenetycznie drugi z kolei narząd moczowy rozwija się kaudalnie od pierwszego, częściowo z nefrotomów, częściowo z dalej do tyłu położonego pasma nie podzielonej na nefrotomy tkanki nerkotwórczej , sięgającego do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PRZEDNERCZA

  Przednercze (pronephros) u człowieka jest typowym narządem szczątkowym i prawdopodobnie nie u każdego nawet osobnika zawiązuje się. W przypadkach, gdy to ma miejsce (w 4 tygodniu życia zarodka) z niektórych nefrotomów głowowych i szyjnych (ryc. 92) kształtują się pęcherzyki nabłonkowe wkrótce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ NARZĄDÓW MOCZOWYCH UWAGI OGÓLNE

  Narządy moczowe : zwierząt kręgowych) mają za zadanie utrzymywanie na stałym poziomic składu chemicznego i fizykochemicznych właściwości wewnętrznego środowiska ustroju przez regulację składu osocza krwi. Zadanie to wykonują nerki przez. Wydzielanie moczu i wydalanie z nim zbędnych oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄDY MOCZOWE

  Do narzadów moczowych albo moczowo-twórczych należą: obie nerki, narządy o budowie złożonych gruczołów cewkowych, w których wytwarza się mocz; obie miedniczki oraz kielichy nerkowe położone wewnątrz nerki w tzw. zatoce nerkowej, do których ścieka mocz; moczów ody, prawy i lewy, odprowadzające mocz z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie u noworodka

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie śródpiersia

  Na zwłokach ułożonych na grzbiecie śródpiersie opada, zwłaszcza śródpiersie tylne spłaszcza się pod wpływem ciężaru serca. Dopiero-w obrazie rentgenowskim na osobie żywej w postawie stojącej widzimy rzeczywiste rozmiary śródpiersia .

  Najwęższe miejsce śródpiersia przypada tuż ku tyłowi od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama śródpiersiowa tylna

  Jama śródpiersiowa tylna (cauum mediastinale posteńus) zawiera aortę zstępującą, żyłę nieparzystą i nieparzystą krótką, przełyk, tchawicę i jej rozdwojenie, oba nerwy błędne wraz z nerwem krtaniowym wstecznym lewym, częściowo nerwy trzewne, większy i mniejszy, oraz przewód piersiowy. Pień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama śródpiersiowa przednia

  Jama śródpiersiowa przednia (cavum mediastinale anterius) zawiera u dołu serce wraz z osierdziem, u góry — grasicę (u dziecka, u dorosłego odpowiadające jej ciało tłuszczowe), wielkie naczynia serca (żyłę główną górną i dolną, aortę wstępującą wraz z łukiem aorty, naczynia płucne) i ich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie

  Śródpiersie [mediaslinum; quod per medium stat = co ustawione jest pośrodku) stanowi pośrodkowo położoną przestrzeń między obu workami opłucnej oraz między kręgosłupem piersiowym a mostkiem; otworem górnym klatki piersiowej łączy się ona z szyją, od dołu ograniczona jest przeponą. Opłucna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt

Do góry