Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kształt moczowodu

  W zależności od przebiegu moczowodu w jamie brzusznej i jamie miednicy małej odróżniamy część brzuszną (pars abdo-minalis) i część miedniczną (pars pelvina). Granica obu części leży na wysokości miejsca skrzyżowania linii stawu krzyżowo-biodrowego z kresą graniczną.

  W części brzusznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość moczowodu

  Długość moczowodu, odległość między miedniczką a dnem pęcherza, wynosi 27 do 30 cm; po wypreparowaniu i wyprostowaniu dochodzi do 35 cm. Lewy moczowód jest nieco dłuższy od prawego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moczowód

  Moczowód (ureter) stanowi ten odcinek dróg wyprowadzających mocz, który prowadzi z miedniczki do pęcherza moczowego. Jest to przewód cylindryczny, nieco spłaszczony o stosunkowo grubej ścianie i małym świetle.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ściany kielichów i miedniczki

  Ściana kielichów i miedniczki podobnie ja'; ściana moczowodu i pęcherza moczowego składa się z trzech warstw: łączno-tkankowej, luźnej błony zewnętrznej (tunica adventitia), która na brzegu brodawek przedłuża się w tkankę łączną zatoki nerkowej; ze środkowej błony mięśniowej (tunica...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie miedniczki

  Miedniczka i kielichy nerkowe położone są w zatoce nerkowej i przeważnie tylko wierzchołek miedniczki w przejściu w moczowód wy-scije z wnęki nerkowej. Miedniczka leży mniej więcej na wysokości wyrostka kolczystego i kręgu lędźwiowego czyli na poziomie przestrzeni między wyrostkami żebro-wvnii i i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kształtu miedniczki i kielichów

  Zmienność kształtu miedniczki i kielichów jest bardzo duża. Krótkie kielichy mniejsze mogą prowadzić bezpośrednio lub za pośrednictwem krótkich kielichów większych do obszernej workowatej miedniczki; byłby to tzw. typ bańko waty. W przeciwieństwie do tego typu kielichy mniejsze mogą być długie i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedniczka nerkowa

  Miedniczka nerkowa (pelvis renalis; pyelos = wanna). Kielichy wię bez widocznej granicy przcchodzą w miedniczkę nerkową. Jest ona kszt; lejkowatego, spłaszczona w kierunku od przodu ku tyłowi. Wierzchołek lejka wystaje z wnęki nerkowej ku dołowi i przechodzi w moczowód. Z twrów, które się znajdują w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kielichy nerkowe większe

  Kielichy nerkowe większe (calyces renales majoresj. Kielichy mniej łączą się w dwa lub trzy przewody obszerniejsze bardzo zmiennego kszt i wielkości uchodzące do miedniczki. Nazwano je kielichami większymi, choć nic mają one formy kielichów.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kielichy nerkowe mniejsze

  Kielichy nerkowe mniejsze (calyces renales minores) występują najczęściej w liczbie 8—to; są to stożkowate, błoniaste przewody długości około i cm. Brodawka jest wpuklona w kielich i podstawa kielicha zrasta się dokoła z brodawką w jej części nieco zwężonej zwanej szyjką brodawki (collum...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEDNICZKA I KIELICHY NERKOWE

  Cewki zbiorcze łączą się w krótkie przewody brodawkowe uchodzące każdy oddzielnie na brodawce nerkowej. Z nich ścieka mocz do kielichów nerkowych mniejszych . Te łączą się z sobą w dwa lub trzy obszerniejsze kielichy nerkowe większe (calyces renales majores)y które uchodzą do wspólnego większego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt

Do góry