Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Uszkodzenie splotu ramiennego

  Splot ramienny unerwia kończynę górną oraz mięśnie powierzchowne grzbietu (z wyjątkiem mięśnia czworobocznego). Powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych C5-Thl. Nazywane są one również korzeniami splotu. Z korzeni C5 i C6 powstaje pień górny, z C7 tworzy się pień środkowy, zaś korzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział uszkodzeń nerwów

  W praktyce przyjęto klasyfikację uszkodzeń nerwów obwodowych wykorzystującą dwie skale: Seddona z 1943 roku i Sunderlanda z 1951 roku.

  1. Klasyfikacja Seddona

  -    neuropraksja (neuropraxis) - brak uszkodzenia aksonów, stwierdza się segmentalną demielinizację; przewodnictwo nerwowe ulega osłabieniu lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół centralny rdzenia kręgowego

  Zespół centralny przypomina zespół całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego, jednak występują pewne cechy różnicujące oba stany. W układzie ruchu pojawia się osłabienie siły mięśniowej lub całkowite porażenie, silniej zaznaczone w kończynach górnych. Występuje zatrzymanie moczu, choć w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół przedni rdzenia kręgowego

  Uszkodzenie przedniej części rdzenia kręgowego najczęściej pojawia się w odcinku szyjnym rdzenia. Ze względu na budowę anatomiczną dochodzi do natychmiastowego porażenia poniżej uszkodzenia, a także do niewielkich zaburzeń czucia bólu i dotyku, przy zachowanym czuciu głębokim i wibracji. Zespół ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie uszkodzeń rdzenia kręgowego

  Praktycznie każdemu uszkodzeniu rdzenia kręgowego towarzyszą obrażenia kręgosłupa. Do niedawna leczenie tych stanów miało charakter wyłącznie czynnościowy, ale obecnie coraz większe znaczenie odgrywa neurochirurgia i neuroreani-macja. Odpowiednio szybkie odbarczenie uci-śniętego rdzenia kręgowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie usprawniające w urazach kręgosłupa

  W Polsce żyje ok. 5 min osób niepełnosprawnych, ponad 70% to chorzy z dysfunkcją narządu ruchu. Wśród nich istotną grupę stanowią ludzie po urazie rdzenia kręgowego. W dużej mierze są to osoby młode z porażeniem cztero- lub dwukończynowym. Zasadniczym zadaniem leczenia usprawniającego w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /18 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia nerwów obwodowych

  Uszkodzenia mechaniczne nerwów obwodowych dotyczą najczęściej nerwów przebiegających poprzez takie miejsca anatomiczne, które są najsłabiej chronione. Z tego powodu najliczniejsza grupa urazów dotyka nerwów kończyn górnych.

  Nerwy obwodowe zawierają zazwyczaj trzy komponenty: ruchowy, czuciowy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie usprawniające u pacjentów z porażeniem połowiczym

  Przyczyną ogniskowych uszkodzeń mózgu dorosłych bywają najczęściej udary, urazy i guzy mózgu. Rzadziej uszkodzenia mogą być następstwem innych przebytych procesów chorobowych (toksycznych, alergiczno-zapalnych).

  Symptomatologia jest podobna: objawy osiowe

  - zazwyczaj niedowład spastyczny (najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /6 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądy małej częstotliwości w leczeniu porażeń kurczowych

  W leczeniu porażeń spastycznych wykorzystuje się metodę Hufschmidta, zwaną metodą podwójnego impulsu, lub jej modyfikację, tzw. tonolizę.

  Metoda Hufschmidta polega na stymulacji porażonych kurczowo mięśni i ich antagonistów tzw. podwójnymi impulsami elektrycznymi, o przebiegu prostokątnym. Umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaopatrzenie ortopedyczne pacjenta z niedowładem połowiczym

  Kończyna górna - temblak, łuska dłoniowo--przedramienna (wprowadzamy jak najwcześniej).

  Kończyna dolna - w okresie istniejącej dynamiki zmian porażennych (tzn. 6-12 mies. od zachorowania) dalsza poprawa stanu pacjenta może uczynić je zbędnym. Nieprawidłowości ustawienia stopy korygujemy obuwiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 129

  praca w formacie txt

Do góry