Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Budowa jajnika

  Budowa jajnika tak jak ją widzimy w przekroju podłużnym u kobiety płciowo dojrzałej wykazuje bardziej luźną część środkową tzw. rdzeń oraz obejmującą go bardziej zagęszczoną część obwodową—korę. Z zewnątrz jajnik pokryty jest kostkowym nabłonkiem płciowym, który odpowiada...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec maciczny jajnika

  Koniec maciczny, dolny jest przeważnie zawieszony nad dnem miednicy u kobiety, która nie rodziła (nullipara). U wieloródki (multipara) lub też u kobiet z macicą pochyloną ku tyłowi jajnik zstępuje na dno miednicy, lub nawet do zagłębienia odbytniczo-macicznego. Wówczas może się on stykać z odbytnicą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia przyśrodkowa jajnika

  Powierzchnia przyśrodkowa jajnika jest powierzchnią wolną skierowaną równocześnie nieco ku tyłowi w kierunku zagłębienia odbytniczo-macicznego; twory sąsiednie przylegają do niej za pośrednictwem otrzewnej. Do odcinka tylnego powierzchni przyśrodkowej oraz częściowo do brzegu wolnego jajnika przylega...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia boczna jajnika

  Powierzchnia boczna jajnika odpowiada tzw. dołkowi jajnikowemu (fossa oiarica). Dołek ten w postaci wgłębienia otrzewnej wyściełającej ścianę boczną miednicy malej leży w obrębie kąta podziału naczyń biodrowych wspólnych; granicę górną tego kąta tworzą więc naczynia biodrowe zewnętrzne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomość jajnika

  Pomimo swych licznych połączeń więzadłowych jajnik jest narządem bardzo ruchomym. Jest on sprężyście zawieszony na swych więzadłach i ustawienie jajnika jest czynnie regulowane przez więzadło właściwe oraz więzadło wieszadłowe. Jeżeli zachodzą zmiany chorobowe, to więzadła te mogą ulec...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzępek jajnikowy

  Strzępek jajnikowy (fimbria ooarica) łączy lejkowaty początek jajowodu, tzw. lejek z końcem jajowodowym jajnika i biegnie wzdłuż wolnego brzegu krezki jajowodu; brzeg ten nosi nazwę więzadła jejkowo -jajnikowego (lig. infundibulo-ovańcum) i biegnie w przedłużeniu więzadła wieszadłowego. Nie jest on...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło wieszadłowe jajnika

  Więzadło wieszadłowe jajnika (ligamentum suspensorium ovarii) jest otrzewnowym fałdem więzadła szerokiego macicy. Fałd ten biegnie z górnego bieguna, z końca jajowodowego jajnika ku górze do wejścia miednicy w okolicy tętnicy biodrowej wspólnej; zwykle kieruje się ono do miejsca, gdzie moczowód...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka jajnika

  Krezka jajnika (mesovarium). Jajnik położony jest wewnątrzotrzewnowo, objęty wypukleniem blaszki tylnej więzadła szerokiego macicy. Więzadło szerokie macicy (ligamentum latum uleri) jest fałdem otrzewnej biegnącym czołowo obustronnie z brzegów bocznych macicy do ściany miednicy małej. Jajnik nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło właściwe jajnika

  Więzadło właściwe jajnika (ligamentum ovańi proprium) składa się z tkanki łącznej i pasm gładkich komórek mięśniowych; odchodzi ono obustronnie jako okrągły powrózek 3 do 5 cm długi z górnego końca brzegu bocznego macicy tuż poniżej jajowodu, biegnie poprzecznie w więzadle szerokim macicy do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie jajnika

  Położenie jajnika jest bardzo zmienne, jednak w warunkach prawidłowych w pionowej postawie ciała jajnik układa się w ten sposób, że jego długa oś przebiega skośnie pionowo z góry ku dołowi, od strony bocznej do przyśrodkowej i nieco od tyłu do przodu. Długie osie obu jajników zbiegają się więc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt

Do góry