Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice jajnika

  Jajnik otrzymuje krew z dwóch źródeł; większy, główny dopływ stanowi i. jajnikowa, mniejszy — pochodzi z gałęzi jajnikowej tętnicy macicznej. Tętnica jajnikowa odchodzi wysoko z aorty brzusznej podobnie jak t. jądrowa; razem z żyłą krzyżuje naczynia biodrowe zewnętrzne oraz kresę graniczną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanikanie pęcherzyków jajnikowych

  Zanikanie pęcherzyków jajnikowych jest zjawiskiem które, jak zaznaczono, obserwujemy już u płodu i w okresie dziecięcym; nasila się ono w okresie dojrzałości płciowej u kobiety w każdym cyklu jajnikowym i podczas ciąży, gwałtowniej zaś przebiega w okresie przekwitania (klima-ktcrium), gdy wszystkie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciałko żółte w jajniku

  Po pęknięciu pęcherzyka jajnikowego i wydaleniu komórki jajowej do światła pęcherzyka dostaje się zwykle nieco krwi z przerwanych naczynek krwionośnych (powstaje tzw. ciałko czerwone — corpus rubrum). Ściany jego zapadają się i fałdują, następnie zaś, pod wpływem działania hormonu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie komórki jajowej

  W końcowym stadium dojrzewania pęcherzyka jajnikowego komórka jajowa (oocyt I rzędu) osiąga około 0/2 mm średnicy. W dniu poprzedzającym jajeczkowanie następuje jej podział nierównomierny i równocześnie redukcyjny na oocyt II rzędu i na pierwsze ciałko kierunkowe. Każde z nich otrzymuje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl jajnikowy

  U kobiety płciowo dojrzałej proces dojrzewania pęcherzyka wchodzi w skład przemian strukturalnych i czynnościowych odbywających się w jajniku i powtarzających się co 28 dni. Przemiany te tworzą cykl jajnikowy; kieruje nim przysadka mózgowa przez wydzielane przez nią hormony gonadotropowe. Równolegle...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyk jajnikowy dojrzewający

  Pęcherzyk jajnikowy dojrzewający albo 3 okresu rozwoju. Z dużej liczby pęcherzvkÓYv wtórnych rozwija się stosunkowo niewielka liczba pęcherzyków dojrzewających dawniej zwanych pęcherzykami Graafa. One tdają charakterystyczny obraz jajnikowi u kobiety płciowo dojrzałej. W cytopłazmie oocyiu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyk jajnikowy wzrastający

  Pęcherzyk jajnikowy wzrastający albo wtórny (folliculus ouaricus secundarius). Przez dalszy rozwój z pęcherzyka pierwotnego powstaje pęcherzyk jajnikowy w z ras tający. Płaskie komórki pęcherzykowe rozmnażają się, przekształcają w komórki wałeczkowa te i układają w nabłonek wieloYvarstwowy, przy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyk jajnikowy pierwotny

  Pęcherzyk jajnikowy pierwotny (folliculus ovaricus pńmarius). Z kory znikają większe skupienia komórek nabłonkowych sznurów płciowych i zawarte w nich skupienia komórek jajowych, oogonie {goneis - rodzice), rozpraszają się w tkance łącznej podścieliska jajnika. Każda komórka jajowa otacza się warstwą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń jajnika

  Rdzeń (medulla) zbudowany jest z wiotkiej tkanki łącznej i zawiera bardzo liczne naczynia krwionośne. Pęcherzyki jajnikowe, jeszcze bardzo liczne u noworodka, zanikają. Rdzeń przerywa korę przy wnęce jajnika wzdłuż brzegu krezkoYYTgo; Yvystępują tu pasemka mięśniowe gładkie i zachowują się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora jajnika

  W podściclisku kory leżą kuliste pęcherzyki jajnikowe dochodzące do wielkości ziarna wiśni i nawet większe; największe z nich guzkowato wypuklają powierzchnię jajnika. Każdy pęcherzyk zawiera jedno jajo (ovum). Spotyka się tu wszystkie okresy rozwoju pęcherzyków jajnikowych jednakże ilościowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt

Do góry