Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zmiany kształtu macicy w zależności od wieku

  Macica noworodka jest stosunkowo długa , szyjka prawie tej samej grubości co płaski trzon, w którym uwypuklenie dna nie daje się jeszcze rozpoznać. Również cieśń nie jest jeszcze zaznaczona. Odcinek pochwowy szyjki wnika stosunkowo głęboko do pochwy, wargi jednak nie są jeszcze wypuklone.

  Aż do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary macicy

  Największa długość macicy kobiety dorosłej, która nie rodziła wynosi przeciętnie 7,5 cm; największa szerokość w obrębie trzonu 4 cm, u obrębie szyjki 2 cm; największa grubość w wymiarze strzałkowym mierzy 2,5 do 3 cm. U wieloródek wymiary te wzrastają o 1 do 1,5 cm. Waga pustej, nic ciężarnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama macicy

  Jama macicy (cavum uteri) w przekroju poprzecznym występuje w postaci płaskiej szczeliny  w przekroju czołowym trzon ma jamę w kształcie trójkąta podstawą skierowanego ku górze; w kątach podsta znajdują się ujścia maciczne jajowodów, w kącie dolnym położonym w obrębie cieśni leży otwór dawniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyjka macicy

  Szyjka macicy (collum uteri) u dziecka i dziewicy ma kształt wrzecionowaty, u dorosłych kobiet bardziej walcowaty. Dolna trzecia część szyjki objęta jest górnym końcem pochwy; jak czop wnika ona swobodnie w obręb pochwy. Wskazuje to, że ściana pochwy nie przyczepia się do dolnego brzegu szyjki, która tym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cieśń macicy

  Cieśń macicy (isthmus uteri) stanowi najkrótszą jej część; tworzy ona nieznaczne zwężenie między trzonem a szyjką, nic daje się jednak ostro odgraniczyć. Makroskopowo cieśń stanowi górny odcinek szyjki, pod względem budowy mikroskopowej wysiana jest jednak błoną śluzową trzonu. Cieśń zaznacza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon macicy

  Trzon macicy (corpus uteri), część najgrubsza i najszersza tworzy u kobiet dorosłych, które jeszcze nie rodziły, mniej więcej połowę całej długości narządu, u kobiet które rodziły — nieco więcej. Trzon rozpoczyna się u góry zaokrąglonym, szerokim odcinkiem położonym powyżej ujść macicznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt macicy

  U kobiety dorosłej, która jeszcze nie rodziła, macica ma charakterystyczny kształt gruszkowaty, zwłaszcza z przodu nieco spłaszczony; odróżniamy więc na macicy przednią powierzchnię pęcherzową (facies uesicalis) oraz tylną, silniej wypukłą powierzchnię jelitową (facies intestinalis); bocznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie macicy

  Macica objęta wielkim fałdem otrzewnej leży w środkowej części jamy miednicy między pęcherzem a odbytnicą. Jest ona położona przyśrodkowo od jajowodów, które uchodzą do niej prawie pod prostym kątem, powyżej pochwy, w którą przechodzi i poniżej pętli jelitowych spoczywających na jej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macica

  Macica (uterus; metra, hystera = macica) jest nieparzystym wydrążonym narządem mięśniowym o grubej i kurczliwej ścianie; rozwojowo powstaje ona z połączonych, środkowych odcinków przewodów przyprancrczowych. Macica przyjmuje z jajowodu zapłodnione jajo, które zagnieżdża się w błonie śluzowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy jajowodu

  Tętnice. Jajowód otrzymuje naczynia krwionośne, podobnie jak i nerwy, z tych samych tworów, które zaopatrują jajnik. Dopływ krwi odbywa się przez zespalające się gałązki tętnicy jajnikowej i tętnicy macicznej; przebiegają one w krezce jajowodu.

  Żyły towarzyszą tętnicom i uchodzą częściowo do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt

Do góry