Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Faza złuszczania-cykl menstruacyjny

  Faza złuszczania (stadium desquamationis) albo krwawienia miesięcznego. Stan niedokrwienia trwa krótko, po czym naczynia błony śluzowej rozszerzają się ponownie, pod naporem krwi naczynia krwionośne pękają, krwinki przenikają do tkanki łącznej i krew wraz ze strzępkami złuszczającej się warstwy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza niedokrwienia-cykl menstruacyjny

  Faza niedokrwienia (stadium ischemieum; ischo - zatrzymywać). Jeśli do zapłodnienia komórki jajowej nie dochodzi, ciałko żółte zaczyna zanikać, przestaje wydzieląc swój hormon a błona śluzowa macicy wchodzi w ostatnią fazę cyklu, fazę niedokrwienia. W 27 lub 28 dniu cyklu naczynia tętnicze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza wydzielnicza-cykl menstruacyjny

  Faza wydzielnicza (stadium secretionis). Mniej więcej w 16 dniu cyklu pod wpływeiD progesteronu błona śluzowa wchodzi w fazę wydzielniczą trwającą w przybliżeniu do 27 dnia cyklu. W tym czasie warstwa czynnościowa błony ulega znacznemu roz-pulchnieniu, naczynia jej rozszerzają się. gruczoły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza wzrastania-cykl menstruacyjny

  Faza wzrastania (stadium ftroliferationis) trwa od 5 do 16 dnia licząc od pierwszego dnia krwawienia miesięcznego aż do utworzenia się ciałka żółtego i rozpoczęcia wydzielania przezeń progesteronu, hormonu ciałka żółtego. Faza wzrastania trwa więc około 11 dni. Na początku tej fazy błona śluzowa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl menstruacyjny

  Cykl menstruacyjny wywołany dojrzewaniem jaja, pęknięciem pęcherzyka jajnikowego i wytwarzaniem się ciałka żółtego przygotowuje błonę śluzową macicy do przyjęcia zapłodnionego jaja. Jeżeli zapłodnienie nie następuje, to jajo zamiera a błona śluzowa przygotowana do zagnieżdżenia się jaja...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa macicy

  Macica nic ma tkanki podśluzowcj i błona mięśniowa łączy się bezpośrednio z błoną śluzową. Błona ma odmienną budowę w trzonie i cieśni czyli w części »czynnej« macicy, inną zaś w szyjce, części »biernej«. W trzonie i cieśni błona śluzowa jest miękka i gładka, w szyjce jest bardziej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /4 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność błony mięśniowej macicy

  Oba układy sprężyn mięśniowych trzonu macicy, o których mowa była wyżej, mogą się rozwijać i zwijać. Podczas rozwijania. rozkręcania się odległość między poszczególnymi pierścieniami sprężyny powiększa się; rozwijanie odbywa się w czasie ciąży, kied\ wielkość macicy wyrasta. Czynne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa szyjki

  Błona mięśniowa szyjki (tunica muscularis ceruicis), jak już zaznaczono, ma układ przeważnie okrężny. W porównaniu do trzonu zawiera ona znacznie mniej składników kurczliwych, więcej natomiast tkanki łącznej włóknistej zbitej, włókien Uejodajnych a zwłaszcza sprężystych. W czasie ciąży tkanka ta...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówka wtórna macicy

  Mięśniówka wtórna albo dodatkowa (ftaramyometrium) ma układ odmienny. Pęczki mięśniowe po wejściu w ścianę macicy z jej więzadeł rozchodzą się wachla-rzowato. początkowo powierzchownie, następnie przenikają do warstw głębszych.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówka pierwotna macicy

  Mięśniówka pierwotna (archimyometrium). W mięśniówce pierwotnej głównym składnikiem są pęczki mięśniowe stanowiące przedłużenie mięśniówki okrężnej jajowodów. Pęczki te wchodząc do głębszych warstw mięśnia macicznego zachowują swój zasadniczy kierunek i tworzą dwa symetryczne układy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt

Do góry