Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień biodrowo-guziczny

  M. biodrowo-guziczny (rn. iliococcygeus) stanowi tylną część dźwigacza odbytu, która rozpoczyna się na łuku ścięgnistym w jego tylnym odcinku począwszy od kanału zasłonowego. Włókna mięśnia biegną zbieżnie przyśrodkowo i przyczepiają się do brzegu kości guzicznej oraz do więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień Łonowo-guziczny właściwy

  Mięsień Łonowo-guziczny właściwy (m. pubococcygeus propńus) stanowi pozostały, bardziej boczny odcinek przedniej części dźwigacza odbytu. Biegnie on ku tyłowi i przyśrodkowo powyżej ni. biodrowo-guzicznego i przyczepia się 1) do więzadła odbytowo-guzicznego gdzie styka się z włóknami mięśnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień Łonowo-odbytniczy

  M. łon o w o- od b y t ni cz y (m. puborecłalis) stanowi przedni (przyśrodkowy) odcinek całej tej części mięśnia; włókna jego biegną ku tyłowi i do dołu w kierunku odbytu i wytwarzają ramiona dźwigacza, które ograniczają wrota dźwigacza; dalej ku tyłowi mięsień ten lejkowato obejmuje kanał...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz odbytu

  Dźwigacz odbytu rozpoczyna się na stronie wewnętrznej miednicy małej na poziomie otworu zasłonionego. Tutaj jednak brak jest podłoża kostnego i włókna mięśniowe przyczepiają się do wzmocnionego pasma powięzi pokrywającej zasłaniacz wewnętrzny, do tzw. łuku ścię-gnistego dźwigacza odbytu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz odbytu

  Dźwigacz odbytu (m. levałor ani) jest mięśniem parzystym, cienkim 1 płaskim, kształtu czworokątnego. Ze ściany przednio-bocznej miednicy małej oba mięśnie kierują się lejkowato przyśrodkowo, ku tyłowi i do dołu do okolicy odbytu i kości guzicznej. Z przodu oba mięśnie, prawy i lewy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni dna miednicy

  W rozwoju rodowym mięśnie dna miednicy powstały z dwóch różnych źródeł. Mięśnie przepony miednicznej: dźwigacz odbytu i mięsień guziczny są pochodnymi mięśnia obniżającego ogon (m. depressor caudae). M. guziczny, często szczątkowy, pod względem swego położenia wykazuje stosunki pierwotne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepona moczowo-płciowa

  Przepona moczowo-płciową leży poniżej części przedniej obu dźwigaczy odbytu i w kierunku poprzecznym łączy dolne gałęzie kości łonowych oraz gałęzie kości kulszowych wypełniając tzw. trójkąt moczowo-płciowy (trigonum urogeniłale *). Tylny brzeg przepony odpowiada granicy między okolicą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepona moczowo-płciowa

  Przepona moczowo-płciową (diaphragma urogeniłale) tworzy drugą, mniejszą płytę częściowo również zamykającą dno miednicy. Jest to płyta mięśniowo-włóknista mniej więcej kształtu trójkąta podstawą skierowanego do tyłu i ku dołowi, stępionym wierzchołkiem do przodu i ku górze; grubość jej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepona miedniczna

  Przepona miedniczna (diaphragma pehis) składa się z dwóch par mięśni. Większą, przednią część przepony tworzy dźwigacz odbytu (m. levator ani), mniejszą, tylną — m. guziczny (m. coccygeus). Przepona ta nie jest jednak równa, lecz ma mniej więcej postać obszernego, krótkiego lejka; wąski wylot lejka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ mięśni dna miednicy

  Otwór dolny miednicy zamknięty jest szeregiem mięśni poprzecznie prążkowanych, które tworzą mięśniówkę dna miednicy czyli tzw. mięśnie krocza (musculi perinei). O ile górne zamknięcie jamy brzusznej zbudowane jest z jednowarstwowej płyty mięśniowej, o tyle zamkniecie dolne miednicy składa się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt

Do góry