Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Podwójny płat piramidowy

    Płat piramidowy może być podwójny w całości lub częściowo bez względu na to, czy węzina jest zachowana, czy też jej nie ma. W tym ostatnim przypadku wyrostki piramidowe są zakorzenione w płatach bocznych. Częściej niż zdwojenie całego płata piramidowego występuje rozdwojenie jego części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiele i przetoki tarczycy

  W związku z pozostałościami przewodu tarczowo-języ-kowegO wzdłuż całego jego przebiegu mogą powstawać torbiele i przetoki.

  Torbiele w okolicy kości gnykowej powstałe z pozostałości przewodu tarczowo-językowego w związku ze swym położeniem nie zawsze dają się odróżnić od torbieli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł dwudzielny

  Gruczoł dwudzielny (glandula bipartita). Brak węziny nie należy do rzadkości; wytwarza się wtedy gruczoł dwudzielny. Brak ten daje się wytłumaczyć uwstecznieniem przewodu tarczo wo-językowego posuniętym poza swe normalne granice. Nierzadko z węziny zachowują się tylko pasma łącznotkankowc. Brak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ GRUCZOŁU TARCZOWEGO

  Gruczoł tarczowy należy do tych narządów, których rozwój rozpoczyna się sto sunkowo wcześnie; już w połowie 4 tygodnia życia zarodka zaznacza się on jako po-środkow c wpuklenie nabłonka dna jamy ustnej między 1 i 2 łukiem skrzelowym. Wpukle-nie to, późniejszy otwór ślepy języka (foramen caecum...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI TOPOGRAFICZNE WĘZINY

  Węzina gruczołu tarczowego stanowi pomost blaszki gruczołowej biegnący poprzecznie między obu płatami bocznymi. Położona do przodu od części górnej tchawicy stale przykrywa ją na wysokości 2 i 3 chrząstki tchawiczej, a w większości przypadków zachodzi również na część pierwszej, a nieraz i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz boczny gruczołu tarczowego

  Dźwigacz boczny gruczołu tarczowego powstaje powierzchownie z mięśnia tarczowo-gnykowego  w pobliżu guzka tarczowego dolnego chrząstki tarczowatej i biegnie do torebki powierzchni przyśrodkowej (krtaniowo-tchawiczej) płata bocznego. Zaopatruje go gałąź tarczowo-gnykowa pętli szyjne.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz przedni gruczołu tarczowego

  Dźwigacz przedni gruczołu tarczowego oddzielił się od mięśnia pierścieńno-tarczowcgo lub tarczowo-gnykowego. Jest on położony w płaszczyźnie pośrodkowej lub w jej pobliżu. Rozpoczyna się on na trzonie kości gnykowej lub na chrząstce tarczowatej i kończy na płacie piramidowym lub na płacic...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz gruczołu tarczowego

  Dźwigacz gruczołu tarczowego (m. leiator glandulae thyreoideae). Niezbyt rzadko powięź tarczowa wzmocniona jest mniej lub więcej silnymi pęczkami mięśniowymi, które się oddzieliły od jednego z sąsiednich mięśni i przymocowują gruczoł do szkieletu krtani. W zależności od ich położenia i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła tarczowe boczne

  Więzadła tarczowe boczne (ligamenta thyreoidea lateralia) w przeciwieństwie do pośrodkowego są krótkie, silnie napięte i odporne. Rozpoczynają się one na powierzchniach bocznych łuku chrząstki pierścieniowatej i trzech górnych chrząstek tchawiczych. Zstępując ku dołowi, między gruczołem a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więźadło tarczowe pośrodkowe

  Więź ad ło tarczowe pośrodkowe (ligamentum thyreoideum medianum) rozpoczyna się szeroko na obu płytkach chrząstki tarczowa tej i na łuku chrząstki pierścienio-watej, jak również na powięzi mięśnia picrścienno-tarczowego; kończy się ono w torebce na powierzchni tylnej węziny i przylegających...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt

Do góry