Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Nerwy gruczołu przytarczowego

  Nerwy gruczołu przytarczowego pochodzą ze splotu torebkowego gruczołu tarczowego; od niego delikatne włókna wnikają do gruczołów, częściowo w towarzystwie naczyń krwionośnych. Do gruczołu przytarczowego górnego włókna przy-współczulne biegną drogą gałęzi zewnętrznej n. krtaniowego górnego oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne gruczołów przytarczowych

  Gruczoły przytarczowe zawierają liczne naczynia chłonne. Nie łączą się one z siecią limfatyczną gruczołu tarczowego, lecz opuszczają gruczoły przytarczowe samodzielnie i uchodzą do węzłów przytchawiczych. Stąd częściowo razem z łimfą gruczołu tarczowego i grasicy chłońka odpływa do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice gruczołów przytarczowych

  Każdy gruczoł przytarczowy zaopatruje oddzielna tętnica przy tarczowa. Zarówno t. przy tarczowa gruczołu górnego, jak i dolnego jest niewielkim odgałęzieniem tętnicy tarczowej dolnej, odchodzącym w pobliżu bieguna dolnego tarczycy. Czasem t. tarczowa górna obejmuje zaopatrzenie gruczołu górnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność gruczołów przytarczowych

  Czynność gruczołów przy tarczowych polega na wydzielaniu do krwi hormonu (parathormonu) regulującego gospodarkę wapnia i fosforu. Usunięcie tych gruczołów powoduje obniżenie poziomu jonów wapnia i podwyższenie poziomu fosforu we krwi; w następstwie, wskutek zwiększania się pobudliwości układu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA GRUCZOŁÓW PRZYTARCZOWYCH

  Każdą przytarczycę otacza cienka torebka zbudowana z tkanki łącznej włóknistej. Z osłonki tej w głąb gruczołu wnika tkanka łączna wiotka i tworzy niekompletne przegrody dzielące gruczoł na niecałkowicie wyodrębnione zraziki różnej wielkości. Tkanka łączna występuje często również do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ GRUCZOŁÓW PRZYTARCZOWYCH

  Gruczoły przytarczowe pochodzą z nabłonka entodermalnego 3 i 4 kieszonki skrzelowej ; są to więc tzw. narządy skrzclopochodne. Rozwój ich niezależny od rozwoju tarczycy tłumaczy, że występują one nawet w braku gruczołu tarczowego. W drugim miesiącu życia zarodka w odcinkach końcowych 3 i 4...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł przytarczowy dolny

  Gruczoł przytarczowy dolny (glandula parathyreoidea inferior) leży zwykle w °kolicy bieguna dolnego tarczycy, mniej więcej na wysokości 4 chrząstki tchawiczej, zwykle między gałęziami t. tarczowej dolnej. Gruczoł dolny częściej niż górny utraca styczność z torebką gruczołu tarczowego. W pobliżu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł przytarczowy górny

  Gruczoł przytarczowy górny (glandula parathyreoidea superior) leży w rowku między płatem bocznym gruczołu tarczowego a gardłem, na wysokości dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej. Nerw krtaniowy wsteczny biegnie zwykle do przodu i przyśrodkowo od niego. Skala wahań jego poło-zema jest duża...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie gruczołów przytarczowych

  Gruczoły przytarczowe leżą na powierzchni tylnej płata bocz-nego gruczołu tarczowego w pobliżu jego brzegu tylno-przvśrodkowrego, przeważnie w obszarze rozgałęzień t. tarczowej dolnej. Są one objęte luźną tkanką łączną powięzi tarczowej na zewnątrz od torebki gruczołu tarczowego. Czasem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygląd i barwa gruczołów przytarczowych

  Gruczoły przytarczowe mają gładką powierzchnię. Barwa ich jest żółtoczerwonawa; w późniejszym wieku przyjmuje odcień brązowawy, powodowany zwłaszcza barwnikiem odkładającym się w komórkach gruczołowych. Odcień żółtawy odróżnia je na ogół od gruczołu tarczowego, nie odróżnia jednak od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry