Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Czym zajmuje się terapia zajęciowa?

  Niektórzy terapeuci zajmujący się terapią zajęcio­wą pracują głównie z ludźmi upośledzonymi fi­zycznie: kalectwo może być skutkiem wypadku, choroby bądź też wynikać z wady wrodzonej. Tera­peuci koncentrują się na uaktywnianiu sztywnych stawów, wzmacnianiu mięśni, poprawianiu ko­ordynacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /11 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest terapia zajęciowa?

  Terapia zajęciowa polega na na­uczeniu ludzi niepełnosprawnych -fizycznie lub umysłowo - wyko­nywania pewnych wybranych czynności, aby potrafili funkcjono­wać jak najbardziej samodzielnie. Terapia zajęciowa to ważna dziedzina reha­bilitacji. Zajmują się nią osoby posiadające specjalne kwalifikacje -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są skutki uboczne stosowania leków?

  Leki podaje się ludziom walczącym z określo­ną chorobą albo jej objawami, ale pomimo tak dokładnych badań w procesie produkcji, nie zawsze udaje się uniknąć niepożądanych skutków ubocz­nych. Niektóre specyfiki są dopuszczone do sprzedaży pomimo skutków ubocznych, jakie wywołu­ją, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /2 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto może otworzyć aptekę?

  Aptekę może otworzyć każdy, ale musi być prowadzona przez magistra farmacji. Pracownicy aptek sprzedających wyłącznie gotowe leki mają dość proste zadanie: polega ono po prostu na poda­niu pacjentowi leków wymienionych na recepcie. Niektóre apteki przygotowują także leki zgodnie ze składem podanym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstają nowe leki?

  Produkcja nowych leków jest procesem długim i bardzo skomplikowanym. Wyprodukowany śro­dek musi spełnić rządowe wymogi bezpieczeństwa, ponadto każda firma farmaceutyczna ma własne surowe przepisy regulujące proces produkcji. Far­maceuci muszą najpierw przeprowadzić setki prób laboratoryjnych, aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /4 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest farmakolog?

  Farmakolodzy badają oddziaływanie leków na ludzi i zwierzęta. Obecnie lekarze w swojej praktyce zawodowej mają do dyspozycji setki leków. Tak duża liczba środków farmakologicznych jest produkowana dopiero od pięćdziesięciu lat, dokładnie od wyna­lezienia w 1941 roku penicyliny, pierwszego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się farmacja?

  Farmaceuci muszą zapoznać się nie tylko z chemicznymi włas­nościami leków i sposobem ich oddziaływania na organizmy ludzi i zwierząt, ale takie z przygotowy­waniem gotowych leków (tabletek, zastrzyków, i tak dalej). F armacja obejmuje wszystkie aspekty przy­gotowywania i rozprowadzania leków i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest farmaceuta?

  Słowo„farmaceuta" zwykle kojarzy się z osobą pracującą w pobliskiej aptece albo aptece szpital­nej. Farmaceuci zajmują się wydawaniem leków przepisanych przez lekarza. Pracownicy aptek mu­szą mieć tytuł magistra farmacji, a zdobyte na stu­diach kwalifikacje pozwalają im udzielać pacjen­tom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest stopa zdeformowana?

  Ekstremalną formą nieprawidłowości w budowie stóp jest stopa zdeformowana. Nazwa ta odnosi się do czterech różnych deformacji wrodzonych spo­wodowanych wadliwym rozwojem więzadeł i ścię­gien w okresie płodowym. Jedna z tych deforma­cji polega na tym, że kostka znajduje się wyżej niż normalnie, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest palec młotowaty?

  Nie dopasowane buty mogą być przyczyną także innych deformacji, zwłaszcza jeśli stopa jeszcze się rozwija. Większość deformacji stóp powodują buty, które odbiegają od naturalnego kształtu stopy - szczególnie szkodliwe są buty wąskie, o spicza­stych noskach. Stan stóp mogą pogorszyć bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt

Do góry