Medycyna /13 621 prac/

  • Ocena brak

    Jaka jest budowa zęba?

    U człowieka zęby rosną dwukrotnie w ciągu całego życia. Pierwszy komplet składa się z dwudziestu zębów mlecznych, które wypadają po około pięciu, sześciu latach. Potem wyrasta drugi komplet trzydziestu dwóch zębów stałych. Niektórzy ludzie nigdy nie mają pełnej liczby zębów, zwłaszcza...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /1 745

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest psychoanaliza?

    Metoda stworzona przez Freuda posłużyła do leczenia wielu dolegliwości umysłowych. Podczas seansu psychoanalizy pacjent swobodnie rozmawia z lekarzem, który zachowuje neutralny stosunek do wypowiedzi pacjenta, nie wyrażając aprobaty ani dezaprobaty. W ten sposób pacjent uczy się rozumieć własne emocje i...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /467

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym jest psychoterapia?

    Psychoterapia to każda forma leczenia środkami psychologicznymi, nie wyłączając psychoanalizy. Terapia grupowa, leczenie zabawowe i terapia behawioralna to metody stosowane przez psychiatrów w celu leczenia zaburzeń psychicznych. Niektórzy specjalizują się w jednej metodzie, inni wykorzystują wiele z...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /2 428

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest podświadomość?

    Pierwszą osobą, która podjęła badania sfery podświadomości chorego umysłu, był austriacki psychiatra Zygmunt Freud (1865-1939). W późniejszej fazie swoich prac prowadził badania nad zjawiskiem histerii. Był autorem tezy, że wszystkie zaburzenia psychiczne są spowodowane przez problemy, spychane przez...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /1 212

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym jest nałóg?

    Pospolite nałogi, takie jak uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, często uważa się za chorobę psychiczną. Pragnienie zażycia kolejnej dawki narkotyku bywa u osoby uzależnionej silniejsze od wszelkich innych pragnień, co może w skrajnych przypadkach wpłynąć na całkowitą dezorganizację życia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /752

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym jest psychiatria?

    Psychiatria jest gałęzią medycyny zajmującą się badaniem i leczeniem chorób psychicznych. Psychiatra posiada odpowiedni stopień naukowy jak każdy inny lekarz i tak jak lekarze innych specjalności stawia diagnozy i prowadzi terapię.

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /242

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym są urojenia?

    Osoby z zaburzeniami paranoidalnymi także cierpią na urojenia. Mogą odczuwać nieuzasadnioną zazdrość i bez powodu oskarżać ukochaną osobę o zdradę. Często osoba chora zaczyna wierzyć, że jest kimś znakomitym lub wielkim - nawet Bogiem, albo przeciwnie - przeświadczona jest o swojej niskiej...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /738

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest schizofrenia?

    Schizofrenia jest czasem opisywana jako „rozdwojenie jaźni", ale lepszym określeniem jest chyba „rozbicie jaźni", czyli dezorganizacja procesów myślowych i zachowań. Ta choroba najczęściej postępuje etapami, a pojawia się zwykle we wczesnych fazach dorosłości. Pojedyncze objawy mogą wystąpić...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /1 184

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest psychoza?

    Tak jak w przypadku nerwicy, u pacjenta cierpiącego na psychozy występuje zaburzone zachowanie. Istotną różnicą jest fakt, że psychotyk traci kontakt z rzeczywistością. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego zachowanie nie jest normalne i że potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarza. Zaburzenia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /570

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest depresja maniakalna?

    Depresja maniakalna polega na występowaniu okresów zachowania depresyjnego (podobnego do nerwicy depresyjnej) na zmianę z okresami entuzjastycznego, maniakalnego pobudzenia. Te dwie fazy mogą być rozdzielone długimi okresami stabilizacji. Podczas fazy maniakalnej pacjent bywa agresywny i może nie zwracać...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Star Dodano /31.01.2012 Znaków /526

    praca w formacie txt

Do góry